Společnost Vodovody a kanalizace města Kdyně obdržela v pondělí hlášení o nebezpečném úniku odpadních vod do kanalizace v nedaleké obci Hluboká, v jejíž čistírně bylo vypuštění odpadní vody zjištěno. Obsluha zaznamenala změnu barvy vody ze hnědé na černou a další odchylky od normálu.

Odborníci vyloučili možnost, že by k incidentu došlo omylem. „Někdo pravděpodobně vyčerpal vodu z jímky nebo přečerpal vodu ze septiku,“ vysvětluje jednatel společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně Ing. Václav Opat.

Jediným možným a správným způsobem likvidace odpadní vody z jímek a septiků je podle jeho slov jejich odčerpání fekálním vozem a předání způsobilé osobě. Tyto odpadní vody likvidují biologický stupeň čištění a v konečném důsledku mohou způsobit ekologickou havárii.

Nebezpečí pro okolí nevzniklo, čistírna si se situací nakonec poradila. „Nezaznamenali jsme žádné zhoršení kvality vody ani zhoršení kalu. S policií se tato událost neřešila, snažili jsme se alespoň určit podle kanálů přibližnou oblast, kde k úniku mohlo dojít. Nalezení viníka je ovšem velice nepravděpodobné, zahrnovalo by to obejít každý dům zvlášť, což je nereálné. Veřejnost jsme informovali přes stránky města a facebook, ale to je asi tak vše, co můžeme udělat,“ dodává Václav Opat.