„Movité věci připadly státu na základě trestního řízení propadnutí nebo zabrání věcí. Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích je v pondělí 3. května zlikvidovalo,“ informovala Deník Jana Rennerová, vedoucí oddělení komunikace.

ÚZSVM za 1. čtvrtletí letošního roku zlikvidoval spoustu zabavených věcí.

„Jednalo se celkem o 161 mikin, 33 kalhot, 30 triček, 75 zimních bund a 148 košil. Dále bylo nutné zničit 542 CD nosičů a 565 DVD nosičů. Tyto movité věci skončily v drtičce odpadů,“ vysvětluje Rennerová s tím, že získaná drť je využívána jako alternativní palivo.

ÚZSVM během stejného období předal Ministerstvu vnitra ČR 64 movitých věcí, které sloužily k nedovolené výrobě a držení omamných a psychotropních látek a jedů.

„Jednalo se například o rostliny rodu Canabis – tedy konopí. Dále metamfetamin, injekční stříkačky, teploměr, digitální váhy, svíčky či teploměr, které byly používány při výrobě omamných látek,“ vysvětluje mluvčí a dodává, že návykové látky, jejichž vlastníkem se stal stát v průběhu trestního řízení, zůstávají v držení Policie ČR. Jejich likvidaci zajišťuje v souladu s právními předpisy Ministerstvo vnitra ČR.