S velkou úlevou na straně jedné, ale s pocity trpkosti na straně druhé odcházeli včera od Okresního soudu v Domažlicích dva primáři Domažlické nemocnice. Zhruba rok a půl trvalo vyřešení žaloby vznesené proti primáři chirurgického oddělení Václavu Šauerovi a bývalému primáři gynekologicko–porodnického oddělení Jakubu Machovi.

Jak se vše událo

Koncem ledna 2008 byla přijata s bolestmi břicha na chirurgické oddělení Domažlické nemocnice tehdy dvacetiletá paní Lenka z Domažlicka. Lékaři u ní diagnostikovali zánět v dutině břišní a rozhodli se k operaci.

Jelikož byla žena v šestinedělí, byl na sál přizván také gynekolog Mach.

„Byl to jeden z takových zákroků, které si člověk pamatuje celý život, snad každou minutu operace. Přišel jsem v jejím průběhu a dotazoval se anesteziologa, kolik máme času. Odpověděl, že vzhledem ke stavu pacientky žádný, a tak jsme museli rychle konat,“ uvedl doktor Mach.

Zánětem totiž bylo zasaženo nejen slepé střevo, ale byly patrné nekrotické změny na děloze ženy, již bylo proto nutné odstranit.

A právě odstranění dělohy a nemožnost porodit další dítě se staly předmětem žaloby pro těžké poškození zdraví.

Případ byl nejprve svěřen JUDr. Evě Dřímalové, po jejím odstěhování ho převzal soudce Milan Anderle.

První zdravotní posudek byl tendenční

„Prvotní zdravotní posudek doktorky Hlaváčkové, ze kterého orgány činné v trestním řízení vycházely, byl zpracován, jak se vyjádřil později znalecký ústav, poněkud tendenčně. Rovněž se znalecký ústav vyjádřil k tomu, zda znalkyně měla oprávnění takový znalecký posudek vypracovat. Z hlediska svého zápisu do seznamu znalců samozřejmě právo měla, ale v rámci své erudice měla posoudit, zda vypracování znaleckého posudku přijme či nikoliv,“ zrekapituloval během líčení soudce Anderle.

Kvůli tomuto znaleckému posudku však skončili domažličtí primáři na lavici obžalovaných. Zmíněný posudek naprosto odmítali, nakonec byl vyvrácen také šesti odborníky, mimo jiné i kapacitami z Univerzity Karlovy.

„Dotyčná znalkyně je ´pouze´ ambulantní gynekolog, a tudíž jí z hlediska její nedostatečné erudice (důkladných odborných znalostí – pozn. red.) nepříslušelo činnost primářů hodnotit,“ zaznělo mimo jiné v soudní síni.

Odborníci se naopak shodli na tom, že lékařský zásah nenelze považovat za těžké poškození zdraví pacientky, ale naopak byl záchranou života.

K odborným posudkům pak přihlížel i soud, který konstatoval, že konání lékařů vyhodnotilo jako správné šest odborníků, pouze prvotní posudek byl opačného závěru.

„Domnívám se, že jsou všechny předpoklady pro to, aby byli oba lékaři zproštěni obžaloby v plné míře,“ navrhl státní zástupce. Soudce Anderle se v rozsudku s tímto návrhem ztotožnil a lékaři byli ´osvobozeni´.

Co uvedli po vynesení rozsudku lékaři

„Při operaci mi bylo jasné, že žena bude mít následky, ale šlo o to zachránit jí život. Po 40 letech praxe jsem udělal to, co mi zkušenost velela. Pokud bych se měl rozhodovat dnes, neudělal bych to jinak,“ uvedl včera Deníku Mach.

„U operace jsem tehdy ani nebyl, jen jsem jako primář rozhodl, že ženu musí operovat. Stálo mě to zbytečně rok a půl života,“ smutně konstatoval Šauer.

Vzhledem k tomu, že se státní zástupce vzdal práva na odvolání, učinili tak i oba lékaři. Počkali si proto na vyhotovení rozsudku, převzali ho a tím nabyl právní moci.

Ze závěrečného soudního líčení s lékaři.

Ženu, jíž se záležitost týkala, jsme po vynesení rozsudku nemohli oslovit, neboť se líčení nezúčastnila.

Lékaři hodlají případ dotáhnout do konce

Oba lékaři nyní zvažují, zda by naopak neměla ´pykat´ autorka nekomplexního a tendenčního posudku. Jsou rozhodnuti, že navrhnou její vyškrtnutí ze seznamu znalců, neboť po této zkušenosti pochybují o její nestrannosti a odborné způsobilosti.