Na Domažlicku došlo k 58 násilným trestným činům. Policistům se jich podařilo objasnit 47. Bylo rovněž zjištěno čtrnáct skutků týkajících se mravnostní kriminality. Objasněno jich bylo devět," řekla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Mezi otřesné případy týrání patří ten z Meclovska. Žena se od svého druha nechala týrat celé tři roky.
„Muž ženu týral opakovaně. Škrtil ji, tlačil ke zdi, až nemohla dýchat, házel po ní různé předměty, tahal ji za vlasy, kopal ji. Jeho napadání se stupňovalo a bylo stále brutálnější. Vygradovalo vloni v květnu, kdy muž svoji družku škrtil a prohodil ji skleněnými vchodovými dveřmi. Na zahradě u domu vyhrožoval a vulgárně nadával i dalším lidem," vzpomenula případ Brožová.

Vloni v září se stal podobný případ i na Hostouňsku. I zde muž fyzicky napadal svoji družku. V dubnu byl za stejný čin vykázán násilník z Holýšovska.
Největší podíl zaujímá už několik let majetková trestná činnost.

„V roce 2015 se policistům podařilo objasnit celkem 664 trestných činů, což v procentuálním vyjádření znamená 70,64 procent," pokračuje Brožová s tím, že 356 případů z celkového počtu je právě majetkového charakteru.

„Mezi majetkovou trestnou činnost patří krádeže vloupáním, ke kterým došlo ve 107 případech, a krádeže prosté, což jsou třeba krádeže věcí z automobilů (32 ), krádeže součástek motorových vozidel (25), krádeže motorových vozidel dvoustopých (20), krádeže v bytech (18), krádeže jízdních kol (6) a krádeže domácího zvířectva (1)," vysvětluje policistka.

V oblasti násilné trestné činnosti převládali vloni trestné činy, jako jsou úmyslné ublížení na zdraví (19), nebezpečné vyhrožování (5), nebezpečné pronásledování (3), vydírání (4), loupež (9), porušování domovní svobody (10), týrání osoby žijící ve společném obydlí (2).
Policisté museli vloni řešit i čtrnáct skutků mravnostní kriminality, kam patří znásilnění (3), pohlavní zneužívání (6), kuplířství (2) a ostatní (3). Objasněno bylo devět trestných činů.

„Hospodářská trestná činnost je zastoupena nejčastěji podvody (21), paděláním a pozměněním platebního prostředku (18), zpronevěrou (15), porušováním práv k ochranné známce (6), úvěrovým podvodem (9), porušováním autorského práva, práva k databázi a paděláním díla (4), ochranou měny (8), podvody proti sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištění (6) a zkreslováním údajů o stavu hospodaření a jmění (9). Ze sto třinácti zjištěných trestných činů policisté objasnili dvaaosmdesát, což představuje objasněnost 72,57 procent."

"Do skupiny ostatní trestná činnost patří například trestný čin zanedbání povinné výživy (90), maření výkonu úředního rozhodnutí (86), ohrožení pod vlivem návykové látky (95), nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů (21), výtržnictví (12) a sprejerství (12), ohrožování výchovy dítěte (3), týrání zvířat (3) a šíření poplašné zprávy (2). Celkem bylo zjištěno 248 ostatních trestných činů, přičemž se policistům podařilo objasnit 243 skutků, což představuje téměř stoprocentní objasněnost," dodává Brožová.