Kdyně (vloupání do kantýny)

Kdynští policisté pátrají po neznámém pachateli, který se ve středu v době od 2:30 do 4:30 hodin vloupal do kantýny v Nádražní ulici ve Kdyni. Otevřeným oknem na pánských toaletách vnikl do vnitřních prostor objektu, dále se bez použití násilí dostal na chodbu a v přízemí vypáčil dřevěné dveře do kantýny, vnikl do vnitřních prostor kantýny, ze které následně odcizil finanční hotovost ve výši 600 korun, dále zboží různého druhu, cigarety, alkohol, sušenky a čokolády. Celkové škody byly vyčísleny na 62 600 korun.


Domažlice (zahájení trestního stíhání)

Vrchním inspektorem služby kriminální policie a vyšetřování bylo zahájeno trestní stíhání 19 leté ženy ze Staňkova pro trestný čin Krádeže ve stadiu pokusu a trestný čin Neoprávněné držení platební karty. Těchto trestných činů se žena měla dopustit tím, že použila nalezenou platební kartu s PIN kódem, kterou použila v šesti případech u bankomatu ve Staňkově, kde požadovala výběr finanční hotovosti a nabití mobilního telefonu prostřednictvím karty. V jednom případě, i přesto, že poškozená kartu zablokovala, obviněná stačila uskutečnit výběr finanční hotovosti ve výši 600 korun. Další výběry se jí již nepodařilo uskutečnit z důvodu blokace karty. Za tyto neoprávněné výběry hrozí obviněné až dvě léta odnětí svobody.


Chotiměř - Kanice (havárie osobního vozidla)

Dne 8. bubna 2008 v 16:10 hodin došlo k dopravní nehodě na silnici II. třídy mezi obcemi Chotiměř - Kanice. 44 letý řidič vozidla ŠKODA FAVORIT, jedoucí od obce Chotiměř na obec Kanice, se při míjení s protijedoucím vozidlem lekl a najel mírně na pravou krajnici. Když se s protijedoucím vozidlem minul chtěl vyjet zpět na silnici, stočil řízení do leva a chtěl si přibrzdit. Dle jeho vyjádření si spletl pedál brzdy s plynem a sešlápl plyn. Po vyjetí na komunikaci dostal s vozidlem smyk, vjel do levé poloviny komunikace a poté bočně za pravou krajnici, kde se vozidlo převrátilo přes střechu. Ke střetu s protijedoucím vozidlem nedošlo. Ke zranění osob nedošlo, alkohol byl u řidiče dechvou zkouškou vyloučen. Při šetření nehody bylo zjištěno, že na vozidle Škoda favorit je neplatná technická prohlídka, dále ho jeho majitel nepřevedl na svoji osobu. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 15 000 korun.


Domažlice (DN)

V době od 5. dubna 2008 12:00 hodin do 6. dubna 2008 16:00 hodin mělo dojít k dopravní nehodě v ulici Švabinského v Domažlicích. Dle výsledků šetření tak, že nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem zajížděl nebo vyjížděl z řady stojících vozidel a bočně zachytil o zaparkované vozidlo Peugeot 206. Po nehodě nezjištěný řidič z místa nehody ujel a tuto nehlásil. Ke zranění osob nedošlo, alkohol z výše popsaných důvodů nebyl zjišťován. Škoda na vozidle Peugeot 206 činí cca. 3 000 korun.
Policie žádá případné svědky, kteří by mohli přispět k objasnění dopravní nehody a k ustanovení neznámého řidiče, aby se přihlásili na lince 158 nebo na tel. 974 331 255.


Domažlice (DN)

Dne 9. dubna 2008 v 13:00 hodin došlo na účelové komunikaci u sídla firmy TIOS v obci Domažlice k dopravní nehodě tak, že 33 letá řidička, jedoucí s osbním vozidlem AUDI A6 ve směru k hlavní komunikaci ulice Kozinova si neponechala dostatečný boční odstup při objíždění zaparkovaného osobního vozidla Renault a o jeho přední část zachytila. Dechová zkouška na alkohol byla provedena přístrojem DRÄGER, její výsledek byl negativní. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda 25 000 korun.

Osvračín (srážka nezjištěného vozidla s oplocením)

Dne 8. dubna 2008 v době od 08:00 do 15:30 hodin došlo k dopravní nehodě na místní komunikaci v obci Osvračín, před vjezdem do mateřské školky. Nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem při otáčení nebo couvání narazil do oplocení a vrat mateřské školky a z místa dopravní nehody odjel. Alkohol nezjišťován řidič místo nehody opustil. Ke zranění osob nedošlo. Na oplocení a vratech mateřské školky vznikla škoda 2 000 korun.
Policie žádá případné svědky, kteří by mohli přispět k objasnění dopravní nehody a k ustanovení neznámého řidiče, aby se přihlásili na lince 158 nebo na tel. 974 331 255.