„Pátrali po hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, kontrolovali dodržování předpisů o pobytu cizinců, dále zdravotní pojištění, vedení ubytovacích knih a také dodržování pravidel silničního provozu. Do akce bylo nasazeno 18 policistů z různých oddělení,“ uvedla mluvčí Vladislava Čejková.

Bylo zkontrolováno 22 osob, uloženo pět pokut v celkové výši 15 000 korun – jedna pokuta za nepředložení dokladu o zaplacení zdravotního pojištění a čtyři pokuty za nesplnění povinnosti hlásit změnu pobytu na území ČR. Ani jedna z pokut však nebyla na místě zaplacena