Zloděj navíc ještě vypáčil dřevěnou skříň v rohu přístřešku a ukradl z ní zahradní benzínovou centrálu, motorovku a elektrické nářadí. Poškozenému tak vznikla škoda ve výši sedm tisíc korun.