Přítomnost policistů vnímají obyvatelé příhraničí jako pozitivní jev.

„Je to teď skutečně lepší. Dříve, dokud jsme byli v hraničním pásmu, byl tady vyloženě klid. Když k nám jeli příbuzní, byli nejdřív zkontrolováni. To nebylo dobře, ale co se tu začalo dít po revoluci, radši nemluvit! Co skončily hraniční kontroly, někteří němečtí sousedé si tady z nás dělají smetiště. Je dobře, že tu policie zase je a aspoň některá auta kontroluje," říká starousedlík, který chce zůstat anonymní.

Jeho slova jsme si mohli čirou náhodou ihned ověřit u odbočky z České Kubice na hlavní silnici I/26. Vlevo při vjezdu k manipulaci je svah posetý černou skládkou, z níž některé odpady jsou zjevně od sousedů (malý snímek).

„Policisté z folmavské policejní stanice provádějí pravidelně kontroly automobilů i jejich zavazadlových prostorů. Prověřují při nich mimo jiné i to, zda k nám někdo nedováží odpad. Od začátku působení policistů ve Folmavě nebyl nikdo takový při těchto namátkových kontrolách zatím přistižen. Kontroly budou pokračovat," uvedla mluvčí PČR Dagmar Brožová.