„Policisté se při ní zaměřili především na dodržování rychlostních limitů a kontrolu technického stavu vozidel v provozu na pozemních komunikacích a samozřejmě i na kontrolu požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek před a během jízdy. Soustředili se také na pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, odcizených věcech i vozidlech. Do akce bylo nasazeno 13 policistů z dopravní a pořádkové služby. Hlídky rozmístěné na území okresu zkontrolovaly 90 vozidel,” informovala mluvčí policie Zdeňka Vogeltanzová.

Dodala, že ze zjištěných 24 přestupků bylo 23 vyřešeno na místě blokovou pokutou v úhrnné výši 6 300 korun. Jeden přestupek byl oznámen správnímu orgánu k projednání. Ve dvou případech policisté zjistili překročení povolené rychlosti v obci a ve dvou případech nebyla vozidla v náležitém technickém stavu.

„Policie apeluje na řidiče a provozovatele vozidel, aby ve vlastním zájmu věnovali před zimním obdobím náležitou pozornost technickému stavu svých vozidel, neboť v obdobných akcích bude Policie ČR i nadále pokračovat,” dodala Vogeltanzová.