„Ve čtvrtek 19. března to byla okresní dopravně bezpečnostní akce „Y“, do které bylo nasazeno 10 policistů pořádkové policie, šest jejich kolegů z dopravní služby a dva z inspektorátu cizinecké policie. Při akci bylo zkontrolováno 161 vozidel a zjištěno 11 dopravních přestupků. Osm jich bylo na místě vyřízeno uložením blokové pokuty v celkové částce 4 300 korun a tři přestupky byly oznámeny správnímu orgánu. Požití alkoholických nápojů řidiči bylo zjištěno ve dvou případech,“ sdělila výsledky první kontroly mluvčí policie Vladislava Čejková.

Den nato byla provedena krajská dopravně bezpečnostní akce „Y“, které se zúčastnil stejný počet policistů. „Při akci bylo kontrolováno 198 vozidel a zjištěno 15 dopravních přestupků, z toho 13 jich bylo vyřízeno na místě uložením blokové pokuty v celkové částce 5 200 korun. I při této akci byli zjištěni dva řidiči, kteří před jízdou požili alkoholické nápoje,“ doplnila informaci o druhé kontrole policistka Čejková.