„Bezpečnostní opatření s názvem TOXI bylo zaměřené na prevenci užívání, držení a distribuce omamných a psychotropních látek. Zúčastnilo se ho pět horšovskotýnských policistů, dále tři psovodi se dvěma služebními psy," říká mluvčí PČR Dagmar Brožová.

Policisté kontrolovali prostory zámeckého parku, o nichž se v minulosti hovořilo jako o místě, kde je drogy možné sehnat. „Dále probíhaly kontroly u střední integrované školy a u obchodního domu. Byly při nich zjištěny dva přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – tedy zjištěno držení omamných a psychotropních látek. Přestupky byly vyřešeny na místě, a to uložením blokové pokuty.