„Zvony, které se dnes sundávaly z kostela na náměstí, původně patřily kostelu sv. Mikuláše. Ve válečných letech totiž musely všechny zvony z kostela sv. Markéty posloužit německému Wehrmachtu. Byly zabaveny pro válečné účely a ve věži tak žádné nezůstaly. Proto se tenkrát místní duchovní správce rozhodl, že do kostela sv. Markéty zapůjčí zvony z kostela sv. Mikuláše,“ vysvětlil jeden z organizátorů projektu Vladimír Horpeniak.

Podle jeho slov jsou zvony velmi vzácné, pochází ze 17. století a jsou dílem slavného klatovského zvonaře Jana Pricqueye z roku 1657. Zvony se ale během let poškodilya je potřeba jejich renovace. „Zvon, který se dosud užíval, má jen malá poškození, ale ten velký, zasvěcený sv. Mikuláši a sv. Ondřeji, potřebuje restaurovat. Je puklý až ke své koruně,“ uvedl Horpeniak.

O zrestaurování se postará známý zvonař Petr Rudolf Manoušek.

Na této výjimečné akci nechyběl ani šumavský patriot Emil Kintzl, pro kterého šlo o radostný okamžik. „Když sundávaly zvony za první a druhé světové války, tak to bylo smutné. Dnes je to veselejší, protože víme, že se do roka opět rozezní,“ řekl Kintzl

Nebudou zde však znít jen tyto zvony. V současné době se v Kašperských Horách koná sbírka na tři nové zvony, které se rozezní při městských slavnostech v září příštího roku. Stále tak můžete na jejich výrobu přispět. „Doufám, že se ještě lidé připojí, že si uvědomí, že jsoui jejich chloubou a budou k nim mít srdečnější vztah, když na ně nějakou tou stovkou přispějí. Už se tady jednou sbírka konala a nepovedla se, tak doufám, že se toho nyní chopili správní lidé a zvony tak budou vyzvánět,“ dodal Kintzl.