Ta, jak Deníku sdělila Denisa Prošková z projektu Patron dětí, jí nepoškodila mozek, ale pohybový aparát. "O to je to pro ni asi horší. Své omezení a jinakost si o to více uvědomuje," uvedla Prošková. Nyní má dívka šanci na to, že bude chodit. Rehabilitace jsou ovšem nákladné a rodina potřebnou částku nemá. Pomoci mohou i čtenáři právě prostřednictvím projektu Patron dětí.

"Zuzanka se narodila už ve 34. týdnu. Celá naše rodina si myslela, že ji předčasný příchod na svět nijak nepoznamená. Aspoň ze začátku to tak vypadalo,“ vypráví maminka Ivana, která si začala uvědomovat, že se její holčička oproti vrstevníkům ve vývoji opožďuje. Následovala nekonečná lékařská vyšetření a verdikt. Dětská mozková obrna s postižením dolních končetin.

„Lékaři nám doporučili okamžitě začít se Zuzankou rehabilitovat. Dlouho jsme hledali fyzioterapeuta, který by si se Zuzankou poradil, aby cvičení mělo pozitivní efekt. Dcerka cvičení – lépe řečeno kontakt s cizími lidmi - snášela velmi špatně. Nejen, že plakala, ale například i zvracela. Nespala, probrečela celé dny i noci a objevily se i problémy se srdíčkem," popisuje dále maminka a jak dodává, měla pocit že čím více chtěli rodiče, tím více se Zuzanka bránila. "Byla jsem bezradná. Ze cvičení jsme byli všichni vyčerpaní a efekt byl nulový.“

Cvičení ale byla jediná možná cesta. Zuzanka postupně cvičení přijala jako samozřejmý rituál svého života. Velký dík patří podle paní Ivany paní doktorce Koželuhové a fyzioterapeutce Janě Skalové, které pomohly překonat nejtěžší začátky. Velkého spojence našla rodina ve fyzioterapeutce Jitce Strakové. „Zuzanka je bystrá, chytrá a velice dobře spolupracuje,“ chválí fyzioterapeutka.

Zásadní vliv na zlepšení stavu měly rehabilitační pobyty TheraSuit. „V ambulantní péči na ně vždy navazujeme a pokračujeme v upevnění dosažených výsledků,“ vysvětluje fyzioterapeutka důležitost jejich opakování.

Maminka mluví o souboru procvičení svalů a nervové soustavy s nadšením. „Je to zatím nejlepší, co jsme pro ni našli.“ Pojišťovny ovšem na tuto rehabilitaci nepřispívají. Rodina se od vyřčení diagnózy opírá pouze o tatínkův plat. Proto se rodina obrátila na projekt Patron dětí, který od roku 2017 podpořil 3120 dětí, na které se lidé složili celkovou částkou přesahující 38 milionů. Neurorehabilitace TheraSuit, která dává Zuzance naději, že začne chodit, stojí 58 000 korun. Pomoci mohou i čtenáři, sbírka skončí za několik dní. Bližší informace lze získat na https://patrondeti.cz/pribeh/zuzance-s-dmo-na-rehabilitaci-therasuit.