Její jméno je nejvíce známé v souvislosti s někdejším hejtmanem Jihomoravského kraje Michala Haška, Mrencová se totiž měla vydávat za jeho mluvčí a během let si firmy, ve kterých figurovala, přišly od hejtmanství za mediální služby na téměř čtyři miliony korun. Jihomoravský kraj měl v té době vlastní tiskové oddělení. Policie však případ odložila.

Před soudem pak Jana Mrencová skončila také kvůli úplatku, který požadovala po místostarostovi Mariánských Lázních Petr Horkém, aby zajistila, že nevyjde článek, který by ho mohl poškodit. Nikdy se nepodařilo prokázat, zda vůbec existoval novinář, kterého by mohla penězi ovlivnit.