Navazující magisterský program interdisciplinárního charakteru propojuje filozofii a kybernetiku a reflektuje aktuální vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich vliv na lidské myšlení a komunikaci. Přihlášky pro akademický rok 2021/22 je možné podávat až do 31. srpna.

Automatické rozpoznávání řeči, počítačové zpracování přirozeného jazyka, automatizace a digitalizace v oblasti průmyslu, to vše jsou technologie aktuálně ovlivňující životy jedinců i celé společnosti. Cílem nového programu je proto filozofické zkoumání proměn lidského myšlení a komunikace v kontextu technologického vývoje založeného na umělé inteligenci a strojovém učení. Program bude propojovat filozofický výzkum s praktickými poznatky kybernetiky a informatiky. „Zvláštní pozornost budou studenti věnovat fenoménu umělé inteligence, který prostupuje všemi sférami lidského světa a zároveň je obestřen množstvím nerealistických představ a sporných očekávání,“ říká vedoucí katedry filozofie Ludmila Dostálová.

Dvouletý studijní program Filozofie pro umělou inteligenci je zaměřen na současnou filozofii vědy a techniky a filozofii jazyka a mysli. Zasahuje ale také do informatiky a kybernetiky a takzvané kognitivní vědy, která využívá poznatků neurovědy, lingvistiky, psychologie či antropologie.

Podrobné informace najdou uchazeči na webu katedry filozofie FF kfi.zcu.cz.