Před samotnou demolicí bylo nutné zakrýt vozovku pod mostem pískem. Ten sem od rána navážela stavební firma. „Silnice se musela nejprve zakrýt šesticentimetrovou vrstvou písku, aby se nepoškodila, až se budou jednotlivé části mostu rozebírat a bourat," uvedla Michaela Tesařová, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), do jehož portfolia most spadá. Poté nastoupili stavaři a začali most rozstřihávat  hydraulickými nůžkami. „Demolici může trochu komplikovat husté sněžení, nicméně uděláme maximum pro to, aby se do zítřejšího podvečera práce zdařily podle plánu," dodala v sobotu ráno Tesařová.

Kvůli demoličním pracím je od sobotních šesti hodin ráno uzavřená silnice první třídy z Plzně do Karlových Varů, nad kterou se chotíkovský most nachází. Značená objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy vede přes Chotíkov. Tu mohou využít také nákladní auta ve směru na Karlovy Vary. Těžká vozidla jedoucí směrem na Plzeň pak musí jet přes Čeminy, Město Touškov, Kozolupy, ulici Regensburská v Plzni až po okružní křižovatku Domažlická.

Most nikdo nechtěl

Most postavený v letech 1972 až 1974 je už delší dobu uzavřený, o čemž rozhodl odbor dopravy Městského úřadu Nýřany. ÚZSVM je jeho vlastníkem téměř čtyři roky. „Úřad ho převzal poté, co se kvůli neexistujícím dokumentům nepodařilo dohledat konkrétního majitele. Pro nás je nepotřebný, proto jsme se pro něj v souladu se zákonem snažili najít definitivního vlastníka," řekla mluvčí ÚZSVM. Úřad opakovaně nabízel most zdarma obci Chotíkov, Plzeňskému kraji i Ředitelství silnic a dálnic. „Nikdo o něj však neprojevil zájem," uvedla dále.

O novou Pivotéku se rozrostlo Pivovarské muzeum v Plzni.
Pivotéka v plzeňském muzeu nabízí 140 druhů piv z celé republiky

Kvůli stavu, kdy most ohrožoval bezpečnost silničního provozu, jej nakonec úřad nechal odstranit a postará se o veškeré finanční krytí demoličních prací. „Na havarijní stav mostu upozorňovali i někteří místní obyvatelé, kteří kontaktovali náš úřad s tím, aby byl zdemolován. Demolice vyjde na 3,2 milionů korun," informovala Tesařová.

Podle starostky Chotíkova Evy Hirschfeldové byl zchátralý most zcela uzavřený zhruba tři roky, a to i pro pěší a cyklisty. „V důsledku povětrnostních vlivů a mimo jiné v důsledku přetěžování mostu pravidelnými přejezdy nadměrných nákladů, došlo ke zhoršení jeho stavu a byl zařazen do kategorie „nezpůsobilý pro provoz“ – na technické stupnici ze sedmi kategorií bezpečnosti mostu stanul v kategorii sedmé, havarijní. Vzhledem k tomu, že působí obecné ohrožení na varské silnici, je vhodné, aby byl sňat. Nahradit by ho měla lávka pro pěší a cyklisty," řekla starostka obce o 1250 obyvatelích.

Vznikne lávka nebo nový most?

Pro vybudování lávky Hirschfeldová předjednala dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši až 100 procent nákladů, které by měly podle odhadů činit kolem 13 milionů korun. „O novém přemostění jedná zastupitelstvo už od začátku letošního roku, záležitost jsme projednávali několikrát. Spolu s projektem lávky pro pěší a cyklisty je ve hře také vybudování mostu pro osobní přepravu a integrované záchranné složky, odhadované náklady činí 25 milionů korun, či most pro nákladní přepravu v jednom směru s možnými náklady 25 až 26 milionů korun. V úvahu přichází ještě dražší varianta, a sice vybudování mostu pro jízdu nákladních aut v obou směrech, nicméně výstavba by vyšla asi na 50 milionů korun. Situaci navíc nenahrává současná situace ve stavebnictví," uvedla Hirschfeldová.

Ilustrační foto.
I pro Mikuláše s čerty platí respirátory a rozestupy

Dotaci by však obec získala jen na první "levnější" verzi nové lávky, ostatní varianty by Chotíkov musel pravděpodobně financovat ze svých vlastních prostředků. „Pro místní zemědělce a firmy, které za mostem sídlí, by byl most pro nákladní dopravu praktický. My však musíme řešit to, co je výhodné pro obec. Neměli bychom ji zatěžovat drahými projekty. Most pro nákladní auta by navíc obsluhoval relativně malou lokalitu. Lávku pro pěší a cyklisty zastupitelstvo zatím neschválilo, na některém z nejbližších zasedáních však tuto otázku znovu otevřeme," řekla dále starostka.

Nedaleko přes silnici vznikne unikát

Zhruba o kilometr blíže Plzni směrem k obchodnímu centru Globus plánuje město Plzeň přemostit stejnou silnici lávkou pro cyklisty a pěší, která propojí Kyjovský a Radčický les s lesy mezi Košutkou a Krkavcem. K tomu chce využít tzv. Faltusův most z areálu plzeňské Škodovky, jenž vedl přes železniční trať na Domažlice a Cheb, ale předloni v dubnu ho snesl jeřáb. Jde o první celosvařovaný příhradový most v Československu z roku 1931. Padesát metrů dlouhá ocelová konstrukce váží 145 tun.

Barokní kaple na božkovské návsi je zase okrově žlutá.
Barokní kaple na božkovské návsi je zase okrově žlutá

Most, který je ojedinělou technickou památkou, bude u začínající zástavby na Štuperku, tedy u sjezdu z Karlovarské do Chotíkova směrem od Plzně. Místu chotíkovští přezdívají „v jámách“ nebo „v úvalu“. Dříve zde totiž býval úval, který před desítkami let proťala silnice I/20 na Karlovy Vary. Již nyní je tento most zapojen do plánu budoucí a regionální cyklotrasy, která povede napříč severním Plzeňskem. „Projekt bude financovat město Plzeň, obec do něj vstoupila pouze v rámci výměny pozemků nezbytné pro vybudování lávky. Zahájení stavby plánuje město v roce 2023," uzavřela Hirschfeldová.