„Panuje tu velká rozhořčenost. Nebyli jsme ani účastníky žádného řízení. Ministerstva vnitra a dopravy dělala reorganizaci ve značkách a my nemáme právo se odvolat,“ říká starosta Kařezu Václav Krofta.

Podle něj je změna nelogická, na nové označení sjezdu například nenavazují další ukazatele. „Teď je tam nápis Zbiroh, Cerhovice. Když ale sjedete, další ukazatel navádí na Kařez, ne na Zbiroh,“ krčí Krofta rameny.

Zbirožští jsou naopak spokojeni a berou nové označení jako logické. Město je prý větší a známější než Kařez. Lidé, kteří jezdí z dálnice přes Zbiroh dál k Berounce, se prý budou snáze orientovat, stejně jako návštěvníci zámku nebo areálu hasičů a policie.

Mezi obyvateli Zbirohu i Kařezu se spekuluje o důvodu změny. Šušká se, jestli za tím nestojí právě majitel zámku nebo policie kvůli polygonu záchranného systému. „Požadavky města Zbiroh nám byly z minulosti známy, nicméně současné zavedení cíle Zbiroh v tomto místě s tlakem majitele zámku nebo hasičů a policie nijak nesouvisí,“ vyvrací spekulace Ján Skovajsa z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Ministerstvo dopravy loni v říjnu schválilo novelu předpisu o zásadách pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (TP100). „Tento předpis posílil roli významných cílů (obcí), které neleží přímo na značené silnici, nýbrž na silnici na ni navazující,“ vysvětluje Skovajsa.

Důvod, proč nebyl uspokojen Kařez i Zbiroh, je prostý. Aby se na značku vešly Cerhovice, Kařez i Zbiroh, muselo by ŘSD měnit také nosnou konstrukci většího ukazatele.