„Z dopisu bylo zřejmé, že osoba uvažuje o spáchání sebevraždy. Nejpravděpodobnějším místem výskytu pohřešované osoby byla lokalita bývalého muničního skladu v Horažďovicích Předměstí," informovala krajská mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

Vzhledem k velikosti a členitosti dané lokality si Policie ČR vyžádala součinnost jednotky HZS a Městské policie Horažďovice, záchranný útvar Hlučín požádala o vyslání psovodů se psy s atestem na plošné vyhledávání a záchrannou rotu Zbiroh o vyslání příslušníků pro vytvoření rojnice.

Pozemní jednotky propátraly terén. Ke zklidnění a stabilizaci situace s cílem odvrátit osobu od dokonání sebevraždy byl nasazen vyjednavač PČR.    „Při pátrání po osobě byla vytvořena rojnice a byl propátrán terén. Osoba byla nalezena a policejní vyjednavač muže zklidnil a ten upustil od sebevražedného úmyslu," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Vše tedy nakonec dobře dopadlo, i když šlo jen o cvičení.  „Cílem cvičení bylo zdokonalit a prohloubit spolupráci integrovaných záchranných složek, ověřit komunikaci mezi operačními středisky a ostatními zapojenými subjekty v místě zásahu, seznámit se s problematikou u zásahu integrovaných záchranných složek v členitém terénu, praktický nácvik vyjednávání s osobou, která deklaruje sebevražedné úmysly," popsala účel cvičení Jakoubková.

„Zúčastnění si prověřili akceschopnost při pátrání po pohřešované osobě a ověřili si dostupnost sil a prostředků potřebných pro zvládnutí mimořádné události," doplnila Ladmanová.

Celé akce se zúčastnily HZS Horažďovice, HZS Sušice, Záchranná rota Zbiroh, Záchranný útvar Hlučín, PČR a MěP Horažďovice.