Arriva na silnice Plzeňského kraje vyjela loni v polovině června. Kvůli nedostatku řidičů odřekla velké množství spojů. Do některých oblastí pak byli nasazeni řidiči z různých částí republiky, kteří neznali místní podmínky. „Společnost Arriva se delší dobu bránila tím, že měla určitý počet řidičů v autoškolách v období před vyjetím v kraji. Pandemie covidu jim totiž zamezila dokončit kvalifikace. Dopravce tak kvůli chybějícím šoférům musel stáhnout další z jiných oblastí republiky,“ vysvětlil náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek. Dodal, že vedení kraje po prostudování smluv nakonec argumenty Arrivy neuznalo. „Sankci za neodjeté spoje jsme proto udělili v plné výši,“ informoval náměstek.

Podle Čížka dal krajský úřad Arrivě seznam nevypravených spojů a požadavek na uplatnění sankce. „Společnost říká, že ta sankce je opravdu vysoká a neadekvátní. Za odjetý kilometr kraj platí 40 korun, pokuta za neodjetý je tisíc korun,“ řekl Čížek. Společnost se podle náměstka bude pravděpodobně bránit soudní cestou. To nevyloučil ani mluvčí Arrivy Jan Holub. „Podklady s vyčíslením sankce podrobujeme revizi a výši smluvní pokuty řešíme s objednavatelem. Zvažujeme další postup,“ uvedl Holub.Kdy bude mít Arriva konečné rozhodnutí, zatím není jasné. „V tuto chvíli to nevím. Jednání pokračují,“ reagoval mluvčí na dotaz Deníku.

Náměstek sdělil, že momentálně jsou možné dvě varianty řešení problému. „Jedna je neposkytnutí zálohy na tento měsíc nebo stržení ze záloh. Druhá, pravděpodobnější verze je ta, že půjdeme cestou stržení té částky z bankovní záruky,“ uzavřel.