Na vyhlášce se představitelé samosprávy dohodli v říjnu loňského roku. Jejím přijetím tak chtěli od letošního února omezit provoz především non stop provozoven, v nichž jsou umístěny herny. Na hlučnost a pohyb nevhodně se chovajících lidí v některých částech města poukazovali plánští občané. Proto byla stanovena provozní doba zařízení v hranicích městské památkové zóny a ve Fučíkově ulici na dobu nejdříve od šesti ráno do maximálně dvou hodin následujícího dne.

„Hovořil jsem s několika mladými lidmi. Přijíždějí v pátek na víkend domů a chtějí se pobavit třeba na diskotéce. Přijetím vyhlášky jsme omezili nejen je, ale i provozovatele zařízení, kde diskotéku pořádají,“ uvedl zastupitel Josef Švarcbek . „Podávám proto návrh, abychom vyhlášku novelizovali tak, že prodloužíme víkendovou otevírací dobu do čtyř hodin ráno.“

Protinávrh podal další zastupitel Václav Krejčí.„Vyhláška nemá odůvodnění, navrhuji proto její úplné zrušení,“ řekl na veřejném jednání. „Vyhlášku jsme přijali kvůli hernám. Jejím přijetím jsme zásadním způsobem omezili nejen zábavu mladých lidí, ale také podnikatelské aktivity ve městě.“

Zastupitelé návrh Václava Krejčího hlasováním zamítli. Naopak souhlasně se vyjádřili k prodloužení víkendové otevírací doby, které navrhoval Josef Švarcbek. Plánská hostinská zařízení tam budou moci mít nově otevřeno v noci ze soboty na neděli až do ranních čtyř hodin.