Osmdesát čtyři nových žáků tam totiž nastoupilo do Středního odborného učiliště školského vzdělávacího střediska.

PLNÉ TŘÍDY

Odsouzení si v borské věznici mohli vybrat mezi dvěma obory. „Jedním z nich je učební obor Strojírenské práce, který je klasicky zakončený výučním listem a druhým je desetiměsíční odborný praktický kurz Elektrotechnik, jehož absolvent získá certifikát,“ popsal učitel Pavel Kalina s tím, že v prvním ročníku strojírenských prací bude letos studovat dvaasedmdesát vězňů, a v kurzu elektrotechnik dvanáct. „Můžeme tedy mluvit o stoprocentně naplněných třídách. Velkému zájmu o doplnění vzdělání ze stran odsouzených do jisté míry přispělo i zavedení stipendia, které se odvíjí od prospěchu žáka a pravidelnosti jeho docházky,“ vysvětlil Kalina a dodal, že vyučování letos zpestří nová interaktivní tabule a přispěje tak ke zkvalitnění výuky.

Zahájení školního roku se zúčastnili také oba zástupci ředitele věznice a vedoucí výkonu trestu věznice Plzeň.