Na akci promluvil vrchní zemský rabín Karel Sidon, plzeňský biskup Tomáš Holub, primátor města Plzně Martin Baxa a další. Na violoncello zahrál Jiří Hošek s dcerou Dominikou a součástí vzpomínkového programu bylo i čtení z deníku Věry Kohnové, dvanáctileté Plzeňanky, které odjelas transporty do Terezína. Deník četly její dnešní vrstevnice a jejich přednes byl podkreslen živou hudbou, kterou napsal skladatel Peter Györi. Toto shromáždění se v Plzni již stalo tradicí. Koná se od roku 2008, kdy v době výročí chtěli kolem synagogy pochodovat extremisté. Tehdy se plzeňská veřejnost velmi hlasitě postavila proti a přišla k Velké synagoze vyjádřit solidaritu plzeňským Židům a odsoudit antisemitismus spolu s extremismem.

„Žijeme v sobě, která je některými sociology označována jako postpravdivá, jako bychom žili v čase, ve kterém pravda přestává být hodnotou, jako bychom žili v čase, ve kterém se jednotlivé informace slévají do tak nesmírně komplikovanéhoa vzájemně si odporujícího proudu věcí, názorů a pocitů, že pravda sama se stává něčím, co se krčí v koutě, protože již nevítězí,“ zaznělo v projevu plzeňského biskupa Holuba.