„Chybí Írán," hlásí jeden z nich. „Budeme muset začít bez něj," říká jeden z mužů. Ale to už do sálu vstupuje udýchaný zástupce a omlouvá se. Nemohl najít místnost.

V uplynulých dnech proběhl už druhý ročník Plzeňské diplomatické simulace, kterého se zúčastnilo přes padesát účastníků nejen z Plzeňského kraje. Většinou šlo o studenty gymnázií.

Účastníci od 7. do 12. září prošli workshopy, kde si rozšířili znalosti o projednávaných otázkách, postupně si zažili způsob diplomatického jednání a zdokonalovali se v obhajobě svého i cizího názoru. Své zkušenosti účastníkům předali i různí hosté. Mezi jinými třeba poslanec Jiří Papež.

Studenty pak čekala konference, kde v rámci tří výborů Valného shromáždění OSN řešili témata jako demilitarizace Blízkého východu, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, podpora biopaliv, nebo situaci v Náhorním Karabachu.

Právě debata o něm se v jedné z místností magistrátu rozjíždí. Předsedající zástupce Kuvajtu v tradiční červenobílé kefíje zapisuje pořadí výstupů, které se zobrazují na projekční ploše.

Na včerejší debatu navazuje zástupce Ázerbájdžánu, který deklaruje, že by rád konstruktivní debatu, a připouští, že by do diskuze přizval i zástupce autonomní oblasti. Když ale o pár minut později požaduje zástupce Velké Británie změnu ázerbájdžánského smýšlení o vraždě arménského důstojníka v Maďarsku a když navíc arménská zástupkyně pronese za potlesku a klepání o lavice emotivní projev, usoudí zástupce rezignovaně: „Měla to být konstruktivní debata, ale vše jde do kytek, dámy a pánové."

„Kdo si o jaký stát dříve napsal, ten ho dostal," popisuje kritéria pro výběr diplomatů pořadatel Tomáš Frömmel. Největší zájem prý byl o Izrael.

Nejlepší tři mladí diplomaté z každého výboru byli vyhlášeni včera večer za přítomnosti velvyslankyně Peru.