ČTK o tom dnes informoval Ivo Bohmann z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

"Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území překročil čtyřiadvacetihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový ve dvou po sobě následujících dnech," informoval. Týká se to sedmi stanic v Plzni i stanice v Kamenném Újezdě na Rokycansku.

V takové situaci se lidem s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem doporučuje, aby se při pobytu venku zdrželi zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Meteorologové žádají řidiče, aby pokud možno omezili jízdy, protože emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích prachu oxidu dusičitého.

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu se dnes ráno pohybovaly v rozmezí od 98,4 ve středu Plzně do 139,7 mikrogramů na metr krychlový na předměstské stanici v Plzni-Skvrňanech. Hodinové koncentrace byly k 9:00 v rozmezí od 107 do 150 mikrogramů na metr krychlový s nejvyšší hodnotou v Plzni-Skrvňanech.