Novými stálými obyvateli zoo v nejtemnější chodbě ve sklepení statku Lüftnerka, hned za kovárnou, jsou Morana, Mokoš, Čert, Hejkal a Polednice. Všichni mají svou charakteristiku pro návštěvníky přiloženou na popisných tabulích. Zoo plánuje expozici postupně rozšiřovat.