Jeho součástí bylo i setkání s výchovnými poradci středních škol, které zahájil prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička. Fakulty se představují v budově Fakulty filozofické ZČU v Sedláčkově 15, ve vedlejším Akademickém centru ZČU pak podává informace odbor Zahraniční vztahy a Informační a poradenské centrum ZČU. Zájemci o studium na ZČU mohou přijít ještě ve středu od 8 do 13 hod.

„Jelikož převážná většina našich uchazečů pochází z plzeňského a karlovarského regionu, rádi bychom jim nabídli možnost seznámit se uceleně na jednom místě s naší studijní nabídkou. Místo nákladné účasti na obřích veletrzích pomaturitního vzdělávání chceme raději jít cestou kvalitní prezentace v našem městě a kraji," uvedl k veletrhu prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička.

Akci pořádá ZČU letos poprvé, určena je školním skupinám i jednotlivcům.