Studii možnosti využití připravilo pro město pražské architektonické studio xtopix, které stojí také za ceněnou přestavbou plánského Kinanekina. "Život by mělo budově vdechnout nové využití, kde se uvažuje s kombinací komunitního užívání na denní bázi skrze „plánský obývák“, tedy výtvarnou hernu a dílnu, kde si mimo jiné mohou děti razit své mince na 3D tiskárně," přiblížil představy studia architekt Pavel Buryška. Jak dodal, počítá se rovněž s interaktivním muzeem česko-německého soužití. Přidružený galerijní prostor by měl sloužit pro výstavy současného umění a výtvarných objektů plánské sbírky. "Nedílnou součástí by měl být i pronajímatelný prostor přilehlé barokní sýpky a klasicistního objektu, které mají vysoký potenciál stát se unikátní scénou svatebního veselí," dodal architekt.

Studio vyzdvihuje v návrhu rekonstrukce kontrast souznění a porozumění. "Dialog minulosti a přítomnosti, stylová a obsahová jednota ve své významové různosti. Zchátralý dvoupatrový dům s výrazným komínem je vrstevnatý. Podepsaly se na něm různé dějinné etapy, majitelé i nahodilé přestavby. Utváří jej hned několik historických epoch – na jedné straně zde najdete barokní krovy, na druhé prošel brutalistní přestavbou lemovanou železobetonovými sloupy," popsal Buryška a dodal, že tento chaos je brán jako řád a princip tvorby. "Stavíme jej do kontrastu s minimalistickým až zklidňujícím pojetím novostavby.“

Jak Deníku sdělila starostka Martina Němečková, architektonická studie je prozatím ve fázi tzv. hrubopisu. Je to jen nástin možnosti. "Až bude odevzdaná městu oficiálně v tzv. čistopisu, rozhodne až zastupitelstvo města, jestli bude přijata a budou investovány další prostředky do projektové dokumentace," uvedla starostka.

S vytvořením projektové dokumentace pro rekonstrukci mincovny se počítá v roce 2021. "Pak budeme hledat dotační tituly, které by pomohly stavbu financovat. Bude to náročná rekonstrukce s náklady hodně desítek milionů korun," uvedla dále Němečková s tím, že pokud by se nepodařilo získat dotaci, začne město mincovnu opravovat samo z vlastních prostředků a na etapy.

Mincovnu založil počátkem 17. století Jindřich Šlik na místě původního gotického domu. V provozu byla od roku 1627. Na východní straně je nejstarší pozdně gotické jádro, pozdější úpravy byly prováděny po třicetileté válce, ale také koncem 18. století. Konečnou podobu získal areál koncem 19. století, kdy zde býval pivovar, později strojírenská firma. Památkovou ochranu získal objekt letos v červnu, podle odůvodnění Ministerstva kultury je budova hodnotná po památkové, architektonické i kulturně historické stránce.