Ta se podobně jako další fakulty vychovávající nové učitele potýká s nedostatkem financí, nízkou úrovní uchazečů o studium i nedostatečnou prestiží učitelského povolání.

„Důsledkem je, že většina fakult má problémy udržet si obory typu matematika, fyzika a chemie," vysvětluje předsedkyně Studentské komory Akademického senátu FPE Alena Kašáková zastupující studentskou iniciativu, která provedla výzkum mapující situaci ve vzdělávání učitelů.

Na výsledky studie má nyní upozornit i speciální kalendář. „Nejsme přívrženci plamenných výkřiků, demonstrací a vyhazování melounů z oken, takže nám nafocení kalendáře přišlo jako vhodné, kultivované řešení, které přiláká pozornost," vysvětluje Kašáková.

Většina modelek je studentkami toho oboru, který v kalendáři představují. Na snímcích jsou zastoupené především technické a přírodovědné obory. Tedy ty, které jsou podle výzkumu nejvíce v ohrožení. Reálně tak hrozí, že bude v budoucnosti na základních a středních školách ohrožena výuka těchto předmětů.

Slavnostní křest originálního kalendáře proběhl v úterý v podvečer v budově pedagogické fakulty. Jeden z 65 výtisků obdržela rektorka univerzity Ilona Mauritzová, ostatní exempláře studentky rozdaly přítomným hostům. Počet kalendářů je symbolický. Fakulta totiž letos slaví právě 65 let své existence.

Přestože kalendář není volně v prodeji, neznamená to, že by pořízené snímky byly určené jen pro oči vyvolených. Fotografie, které kalendář tvoří, budou ve středu k vidění ve vestibulu pedagogické fakulty ve Veleslavínově ulici 42, a to od 8 do 20 hodin.

Rektorka univerzity Ilona Mauritzová iniciativu hodnotí jako zajímavou a netradiční aktivu, již studentky a studenti na podporu studia učitelství zvolili.