Straka obecná nejprve přelétla nad tržištěm, poté dosedla na konstrukci stánku se zeleninou. Chvíli se rozhlížela a pak přeletěla na protější stranu tržiště, kde dosedla na okraj střechy dodávky a zvědavě se dívala na stánek nabízející uzenářské výrobky.

Řezník Arnošt Dvořák, který patří k pravidelným prodejcům na tachovských farmářských trzích neváhal, uřízl kus klobásy a opatrně ji přiblížil k zvědavému ptákovi. Straka neváhala a jala se ochutnávat. Po několika soustech se, dosyta nakrmená, těžce odrazila a odletěla na střechu sousedního objektu.