Do redakce během léta dorazila spousta fotografií. Nyní můžete hlasovat pro jednu z 15 dívek. Stačí z Deníku vystřihnout kupon a po vyplnění ho zaslat na adresu redakce: Plzeňský deník,kovářská 4, 301 00 Plzeň. Na obálku uveďte heslo Dívka léta 2014. Kupon v novinách bude vycházet až do 26. září, kdy je i uzávěrka hlasování.

Hlasujte pro jednu z patnácti dívek

Pravidla soutěže: „Dívka léta 2014"

Letní fotosoutěž o zajímavé ceny. Pošlete svoji fotografii z dovolené a vyhrajte! Stačí se zúčastnit soutěže, která vychází na stránkách tištěného Plzeňského deníku, Rokycanského deníku, Domažlického deníku, Tachovského deníku, Klatovského deníku, Karlovarského, Sokolovského a Chebského deníku, vystřihnout kupon a tento s tipem na Dívku léta a požadovanými údaji odeslat do redakce Plzeňského deníku, Kovářská 4, Plzeň 301 00.
1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je:

VLTAVA-LABE-PRESS, a. s.
se sídlem: České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 8, PSČ 370 01
IČO: 61860981
Dále jen: „Pořadatel a organizátor"

2. Termín konání soutěže:

Soutěž probíhá od 1. 7. 2014 do 26. 9. 2014 (12.00 hod.) v redakci Plzeňského deníku, Kovářská 4, Plzeň 301 00.

3. Pravidla a výhra v soutěži:

Deník vyhlašuje soutěž o Dívku léta 2014. První tři ženy nebo dívky, které získají od soutěžících nejvíce hlasů, se stanou Dívkou léta. Fotografie v tiskové kvalitě zasílejte na e-mail nebo adresu redakce Plzeňského deníku.
Doručené soutěžní fotografie soutěže Dívka léta budou průběžně zveřejňované ve dnech 1. 7. 2014 až 30. 8. 2014 na stránkách západočeských Deníků.
Po zveřejnění doručených fotografií, vybere odborná porota, složená ze zástupců Deníku 15 finalistek, jejichž fotografie uveřejní Deník západní Čechy dne 5. 9. 2014.
Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit všechny doručené fotografie.
V termínu 5. 9. 2013 až 26. 9. 2014 (12.00 hodin) bude možné hlasovat pro 3 vítězky formou originálních hlasovacích kuponů z Deníku.
Kupony s Vaším hlasem soutěžní fotografii zasílejte na adresu Plzeňského deníku, Kovářská 4, 301 00 Plzeň. Do soutěže budou zařazené všechny řádně vyplněné hlasovací kupony z Deníku (kopie kuponů budou ze soutěže vyřazeny) zaslané do 26. 9. 2014 do 12.00 hodin.
Autor nebo majitel zaslané soutěžní fotografie souhlasí s jejím uveřejněním v rámci soutěže Dívka léta v Deníku.
Soutěžící souhlasí s použitím svých údajů, uvedených na kuponu, k dalšímu zpracování, a vyjadřuje souhlas s uchováním těchto údajů pro účely soutěže a pro případnou kontrolu.
Soutěžní fotografie ženy či dívky s největším počtem hlasů získává dárkový voucher na wellness pobyt v hodnotě 12 000 Kč.
Soutěžní fotografie ženy či dívky s druhým největším počtem hlasů získává dárkový voucher na zájezd v hodnotě 10 000 Kč.
Soutěžní fotografie ženy či dívky se třetím největším počtem hlasů získává dárkový poukaz na jazykový kurz v hodnotě 5000 Kč.
Vyhlášení soutěže Dívka léta proběhne dne 18. 10. 2014 v Olympia Center Plzeň. Přesný čas konání akce bude finalistkám zaslaný před akcí e-mailem nebo telefonicky.
Dne 20. 10. 2014 zveřejní Deník západní Čechy 3 vítězné fotografie, které získají nejvíce hlasů formou hlasovacích kuponů.
Každou z těchto výher může vyhrát pouze 1 výherce, který splní daná pravidla.
Účastníkem soutěže muže být občan CR starší 18 let. Fotografie účastníci soutěže zasílají na e-mailovou adresu organizátora: kamila.chocholova@denik.cz do 29. 8. 2014 do 12 hodin. Fotografie musí být v rozlišení 300 dpi, v kvalitě použitelné pro tisk. Pro účely soutěže musí e-mail s fotografií nebo doručená fotografie obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, věk, povolání, bydliště. Své jméno, příjmení a kontakt na sebe musí uvést i osoba, která soutěžící přihlašuje.

Hlavní výhry:

Fotografie, která získá nejvíce hlasů z kuponů, získává dárkový voucher na wellness pobyt v hodnotě 12 000 Kč.
Druhá fotografie s druhým největším počtem hlasů z kuponů, získává dárkový voucher na zájezd v hodnotě 10 000 Kč a třetí fotografie s třetím největším počtem hlasů z kuponů, získává dárkový poukaz na jazykový kurz v hodnotě 5000 Kč. Každou z těchto výher může vyhrát pouze 1 soutěžní fotografie.

4. Účast v soutěži:

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18let, která dodrží všechny výše uvedené podmínky.

5. Princip a průběh soutěže:

Soutěžící ženy či dívky budou mít možnost zaslat svojí fotografii do soutěže do 29. 8. 2014 do 12 hodin.
Doručené soutěžní fotografie soutěže Dívka léta budou průběžně zveřejňované ve dnech 1. 7. 2014 až 30. 8. 2014 na stránkách západočeských Deníků.
Po zveřejnění doručených fotografií, vybere odborná porota, složená ze zástupců Deníku 15 finalistek, jejichž fotografie uveřejní Deník západní Čechy dne 5. 9. 2014.
Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit všechny doručené fotografie.
Soutěžící bude mít možnost zaslat hlas soutěžní fotografii ženy či dívky v termínu 5. 9. 2014 až 26. 9. 2014 do 12.00 hodin.
Vyhrávají 3 fotografie, které obdrží největší počet hlasů.
Kupony s Vaším hlasem soutěžní fotografii zasílejte na adresu Plzeňského deníku, Kovářská 4, 301 00 Plzeň. Do soutěže budou zařazené všechny řádně vyplněné hlasovací kupony z Deníku (kopie kuponů budou ze soutěže vyřazeny) zaslané do 26. 9. 2014 do 12.00 hodin.

6. Kontaktování výherců:

Výhra bude vítězným oceněným dívkám či ženám nebo jejich zástupci předána v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Dívka léta 2013 dne 18. 10. 2014 v Olympia Center Plzeň.
První tři výherkyně budou zveřejněné v Deníku západní Čechy v pondělí 20. 10. 2014.

7. Všeobecné podmínky:

7. 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se pravidla plně dodržovat.
7. 2. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za ztrátu s dodávkou výhry. Reklamace se na výhry nevztahují.
7. 3. Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní fotografie a soutěžní hlasovací kupony, v nichž budou vyplněny všechny údaje.
7. 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, souvisejícího s konáním soutěže.
7. 5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech. Výherce přistupuje na skutečnost, že může být Pořadatel a organizátor akce vyzván k pořízení fotografií, které budou sloužit pro PR aktivity Pořadatele. Výherce je povinen vyvinout součinnost a dostavit se na určené místo pořízení fotodokumentace.
7. 6. Soutěžící zasláním soutěžní fotografie nebo soutěžního hlasovacího kuponu do Plzeňského deníku uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže.
7. 7. Soutěžící, který poskytl Organizátorovi osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese Organizátora odvolat. Organizátor oznámí zpracování takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č.101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.
7. 8. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele a organizátora soutěže na adrese www.plzensky.denik.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.
7. 9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a organizátora a partnerů soutěže. V případě, že se výhercem stane taková osoba, nebude výherci cena odevzdána.