„Soukromá školka tak pro nás byla posledním řešením. I do ní jsme se ale dostali až potom, co rodiče jedno dítě, které se dostalo do státní školky, odhlásili," pokračuje žena, jež musela s manželem kvůli platbě mateřinky odložit plánovanou koupi auta.

Do podobné situace se v Plzni dostávají stovky rodičů. Umístit do školky se letos mělo 2363 dětí, volné místo ale bylo jen pro 1349.

Není proto divu, že soukromé školky a další zařízení, jejichž náplní je hlídání dětí, rostou jako houby po dešti. Podle internetového katalogu firem jich je v Plzni na dvacet.

Třeba nová mateřská škola Klubíčko od září funguje při soukromé základní škole Martina Luthera ve Skvrňanech. „Založením mateřské školky reagujeme na velkou poptávku rodičů, kteří neměli děti kam umístit," vysvětluje tajemnice školy Lenka Švarcová s tím, že v předchozích letech ve škole fungoval přípravný nultý ročník základní školy určený předškolákům. Nyní k nim chce škola postupně přijímat i děti mladší.

Podobný motiv k založení soukromé mateřské školy Malý svět měla i Jana Linhartová z občanské sdružení Příměstské tábory, jež před čtyřmi lety začalo s pořádáním příměstských táborů. „Pak jsme ke svým aktivitám připojili Klub seniorů, a protože jsem měla hodně známých, kteří neměli kam dát dítě, navázali jsme i mateřskou školkou," říká Linhartová. Zařízení, které sídlí ve Skvrňanech v prostorách Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, svoji činnost zahájilo prvního října.
Linhartová připouští, že naplnit kapacitu, je v tuto dobu obtížné. Od ledna by však ráda otevřela ještě druhou třídu. Zaměřovat se chce hlavně na sport, součástí aktivit by měla být i sebeobrana.

Paní Alena si ve své školce zase pochvaluje rozšířenou výuku angličtiny, malou skupinu dětí ve třídě i její vybavení. I to je jeden z důvodů, proč váhá s následným přestupem dcery do státní školky.

Cena za pobyt dětí v soukromých zařízeních není malá. Začíná na částce přes tři tisíce korun, vyšplhat se může až k deseti. Školky, vzdělávací studia či dětská centra, která se o děti starají, kromě služeb klasické školky rodičům nabízejí individuální či prodloužené hlídání a výuku dětí.

„Délku otevírací doby přizpůsobujeme požadavkům rodičů," říká ředitelka Dětského centra Mateřinka Lenka Pavlíčková. To začalo fungovat v polovině září na Slovanech. Už v prosinci by se ale mělo přestěhovat do areálu Střediska volného času Domeček na Lochotíně. V plánu měla Pavlíčková nabízet hlídání dětí také firmám, respektive jejich zaměstnancům. „Překvapilo mě, že o tyto služby nebyl zájem," říká žena, která se nyní stará o tři děti. Kapacitu zařízení stanovila na dvanáct. Konkurence se rozhodně nebojí.

„Na základě našeho průzkumu lze předpokládat, že kapacita školek a podobných zařízení v našem městě je stále výrazně nedostatečná," říká Pavlíčková, podle níž nízká naplněnost některých z nich souvisí zejména s nízkým povědomím veřejnosti o jejich existenci.

Poměrně krátce existuje také Vzdělávací studio Pompík, které na Doubravce vzniklo v květnu. „Původní myšlenkou založení Vzdělávacího studia bylo prezentování faktu, že řada dětí není dobře připravena na vstup do základních škol," říká ředitelka Barbora Černá.

Naopak doubravecká Královská školička existuje už šestnáct let. „Kapacita školky je 23 dětí, momentálně máme dvě volná místa," říká ředitelka Lenka Králová, podle níž je nyní založit mateřskou školku výrazně snazší v době, než když začínala ona. „Legislativně to bylo mnohem obtížnější," vzpomíná Králová, podle níž je klíčová kvalitní práce.

Vedle školského zákona, který na školku klade vyšší a specifičtější nároky, je možné zařízení zřídit i podle živnostenského zákona. Ta však nejsou zařazena do rejstříku škol ministerstva školství.