„Problém máme pouze u informatiky, učí ji kantoři, kteří to nemají přímo v aprobaci. Není to ale na úkor kvality, jsou to lidé, kteří se o informatiku zajímají,“ uvedl ředitel ZŠ Tolstého Vítězslav Šklebený. Stejné je to na Masarykově ZŠ, Plánické i „Čapkovce“. „Informatika jsme měli dva roky, ale odstěhoval se a už druhým rokem žádného nemáme,“ řekla Deníku ředitelka ZŠ Čapkova Dana Martinková.

UČITELÉ STÁRNOU

Lépe jsou na tom v Sušici, kde mají obě základní školy všechny hlavní aprobace obsazeny. Otázkou je, jak dlouho to vydrží. „Učitelský sbor stárne a z budoucnosti mám hrůzu. Během několika let nám začnou kantoři odcházet do důchodu a nevím, jestli seženeme náhradu. Průšvih to bude určitě u matematiky, fyziky, ale i u cizích jazyků,“ konstatoval ředitel sušické ZŠ T. G. Masaryka Richard Smola.

Všechny aprobace mají i na obou horažďovických základních školách, ale ani tam se nedívají do budoucnosti optimisticky. „Učitelé jsou vesměs důchodového věku a jakmile odejdou, není náhrada,“ uvedla ředitelka horažďovické základní školy Komenského Marcela Šmrhová.

Učitelé některých aprobací chybí i jinde. V Nýrsku na ZŠ Školní nemají aprobovaného fyzikáře ani angličtináře, v Janovicích nad Úhlavou chybí informatika, fyzika, chemie a hudební výchova, v Kašperských Horách postrádají například učitele s aprobacemi informatika, fyzika, chemie nebo přírodopis.

VYŠŠÍ PLATY NESTAČÍ

Na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v aprobacích informatika, matematika, fyzika a chemie pro základní školy absolvují každoročně řádově jednotky nových učitelů. „Celkově jde podle našich průzkumů učit 75 až 80 procent absolventů, u nedostatkových aprobací to bývá až sto procent. Potřeba je ovšem výrazně větší,“ uvedl děkan plzeňské pedagogické fakulty Miroslav Randa. Pouhé zvyšování platů ve školství podle něj situaci nevyřeší. „Je to krok nezbytný, ale nepostačující. Je třeba řešit spíše důvody odchodu začínajících učitelů a podle průzkumu se zdá, že nejčastějším důvodem bývá komunikace s rodiči. Obecně chybí větší celospolečenská prestiž učitelů. Tady si ale bohužel žádné jednoduché řešení nedovedu představit,“ konstatoval Randa.