Ředitel organizace Martin Parula říká, že si agentura během desetileté existence dokázala vybudovat u svých klientů respekt a důvěru. Špatnou zprávou současné doby ovšem zůstává, že počet narkomanů klesá jen minimálně.

V dnešní době se snižují dotace. Jak je na tom agentura Ulice?
Rok 2012 pro nás bude ještě docela dobrý. V Plzni nás hodně podporuje magistrát, který podobné služby drží na vysoké úrovni. Jiné dotace se bohužel v současné době seškrtávají, a to i na Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která je pro nás klíčová. Letos se nás to prozatím naštěstí nedotklo.

Hrozí tedy v příštích letech větší škrty v rozpočtech?
Třeba ministerstvo zdravotnictví je vždy sázka do loterie. I když nabízíme substituci, což je v podstatě zdravotnický program, dostáváme od nich skoro nejméně. Rada vlády pro národnostní menšiny nám dává víc. A podle našich informací se příští rok chystají škrty v oblasti drog, menšin a lidských práv, tedy v dotacích z Úřadu vlády ČR. Pokud nebudou drogové programy podporovány, jako tomu bylo doposud, to bude pro společnost nebezpečné.

Je tedy možné, že by to pro některé organizace znamenalo konec? Jak by se tyto změny dotkly Ulice?
My bychom to nejspíš ustáli, protože substituce není tolik závislá na dotacích z Úřadu vlády. Naopak práce v terénu je čistě drogová záležitost, takže dotace z Rady vlády pro protidrogovou politiku jsou pro terén téměř nezbytné.

Vážně by se vás to nijak nedotklo?
Kdyby se to stalo, tak budeme muset částečně ořezat poskytované služby. Jak materiálně, tak personálně. Museli bychom pracovat s menším množstvím materiálu a zřejmě bychom měli v terénním programu o jednoho člověka méně. To vše v případě, že by ostatní zdroje zůstaly stejné. Na terén máme rozpočet dva a čtvrt milionu, a pokud o milion přijdeme, služba logicky nebude dosahovat takových kvalit. Lepší by bylo, kdyby většina programů fungovala alespoň v minimální míře, protože je jednodušší program znovu rozšířit, než opětovně otevírat.

Mluvil jste o spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny. Kolik máte romských klientů?
Jednu dobu jsme měli možná přes devadesát procent romských klientů v terénu. U substituce asi polovinu. Teď je poměr o něco menší. Neubývá romských klientů, ale roste počet klientů neromských. Zkrátka se základna, kterou máme na starost, rozšiřuje. Není to tím, že by rostl počet lidí závislých na drogách, ale povědomí je o nás stále větší.

Chodí za vámi díky tomu více klientů?
Nechodí za námi, ale my k nim. Naším cílem v terénním programu není léčit, ale snižovat rizika během braní drog. Samozřejmě jim dáváme kontakty na ostatní programy, například K–Centrum.

Stále platí, že nejčastější drogou na ulici je heroin?
Podíl heroinu klesá. Dříve jsme měli mezi klienty Romy závislé na heroinu, ale teď bych řekl, že ho vytlačuje pervitin. Zřejmě je to tím, že u nás je heroin strašně špatný. Kdyby u nás byl alespoň desetiprocentní, byl by to zázrak. Ten, co se k nám dostává, se snad nedá ani procentuálně zhodnotit. V Plzni klienti jedou na vendalu retardu, což jsou morfinové tablety. Ty jim však nedělají dobře, a proto hledají jiné, často nebezpečnější alternativy.

O tom slyším poprvé, můžete to nějak přiblížit?
To je víceméně plzeňská specialita, jak zjišťujeme. Není tu zvlášť rozšířený černý trh, přesto nacházíme prázdné krabičky na ulici. Klienti si jej většinou vpravují do žíly, což není dobře. Látka na to není určená. V podstatě však jinou možnost nemají. Heroin je špatný už na hranici a u nás se dále ředí.

A s jinými drogami se nesetkáváte?
Nemáme na starost žádnou skrytou komunit,  například kokainistů. A naši klienti trávu nekouří takřka vůbec. Nesledujeme ani taneční drogy. V terénu tak potkáváme především´hero´ a ´peří´.

Podepsaly se nedávné mrazy na práci v terénu?
Já již nějakou dobu do terénu nechodím, ale počasí na naši práci vliv nemá. V terénu máme dvě základní cílové skupiny – drogově závislé a prostitutky. A právě prostituci ovlivňuje roční období. Obecně jsou holky radši, když přicházíme po setmění. Samozřejmě se u nich snažíme být v průběhu celého dne, ale například v létě se k nim dostáváme později. Jestli je zima   nebo prší, nikoho nezajímá. Během mrazů se nám však v substituci navýšil počet klientů.

Dokážou tito lidé ocenit vaši práci? Třeba i to, že za nimi chodíte v každém počasí?
Cení si toho a dělá na ně dobrý dojem, že jsme s nimi i v nepříznivém počasí. Ve výsledku je tedy pro práci v terénu lepší, když je špatné počasí. Vztahy mezi našimi lidmi v terénu a klienty jsou ryze profesní, přesto se v tomto ohledu tvoří určité vazby. Obecně jsou však ledny slabší, jenom letos tomu tak není. Zatím nevíme proč.

Jak taková substituce funguje?
Závislí musí pravidelně každý den docházet k nám do centra, ale je to pro ně pohodlnější než shánět heroin. Možná v tomto ohledu pomáhá mráz v tom, že se zapojí do tohoto programu. Momentálně máme 31 aktivních klientů v substituci, což je dost. A také je to minimálně o deset více než v listopadu. Substituce je vyloženě léčebný program, jejím cílem je psychická a fyzická stabilizace, ne však skoncovat se závislostí. Nelegální opiát se nahradí legálním a na tom je potom nutné klienta udržet.

A pokud na substituci vydrží?
Pak záleží na tom, zda má zájem snižovat dávku legálního opiátu. I v tomto případě se o klienta staráme my. Pokud zájem nemá, může brát udržovací dávku léku po zbytek života. Co se týče úspěšnosti programu, tak se pohybuje kolem třiceti procent. V zahraničí existují i substituční programy, kdy klient přijde do léčby, doktor mu předepíše substituční látku a on si pro ni následně chodí do lékárny. U nás tento model není legislativně podložený.  Navíc lékárny s drogovými programy zatím moc nespolupracují. Nechtějí brát ani použité stříkačky. Klient přijde se sto ´buchnama´ a oni mu je nevezmou. Porušují tím zákon, protože lékárna musí likvidovat použitý zdravotnický materiál.

Děláte ještě další výzkumy či prevence?
Ano, například proti AIDS. Několik let jsme však nedostali od Ministerstva zdravotnictví žádnou dotaci. To samozřejmě nic neznamená, prostě nás nevybrali, ale… Kdy jste naposledy viděl nějakou reklamu nebo varování před AIDS?

Dlouho ne…
Před lety běžely reklamy, jak si máme na AIDS dávat pozor, používat kondomy a podobně. Teď je ticho, což je nebezpečné. V současné době se ´rozjel´ syfilis a odborníci říkají, že ve chvíli, kdy se v hojném počtu začne vyskytovat syfilis, přichází další vlna AIDS. Člověk se syfilidou je údajně o tři sta procent náchylnější k nákaze AIDS. S ním jsem se setkal v Plzni jen jednou, a to v roce 2004. Od té doby nic, což je skvělé.

Rozšiřuje se syfilis mezi prostitutkami?
Na konci minulého roku byl hodně rozšířený, odhaduji, že až u třiceti procent klientek, což je dost. Problém je, že pracujeme anonymně, a přesto musíme nakaženou holku nějak dotlačit k doktorovi. Většinou mají snahu se léčit, ale například cizinky často zmizí. Buď do jiného města, nebo domů, a my o nich nemáme zprávy. U nás by teoreticky měly být přijaté na venerologii, protože existuje evropské pojištění. Ale nevím, kde a jestli  se vůbec  léčí, když zmizí. Každopádně v současné době pozor na syfilis.

Čím se zabývá terénní program Ulice

Agentura provádí terénní sociální práci a návaznou sociální péči u osob závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce.
U těchto osob se snaží o snižování rizik jejich způsobu života a tím i o ochranu veřejného zdraví.
Služba je určena osobám ohroženým závislostí nebo závislých na návykových látkách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Dále se věnuje obětem obchodu s lidmi, osobám komerčně zneužívaným.
Mezi klienty jsou dále osoby živící se prostitucí, etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

Milan Říský