Až výjimečně dobré podmínky pro růst hub slibují, že mykologické výstavy plánované v CHKO Slavkovského lesa i ve dvoře Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem budou přehlídkou unikátních exponátů. V rámci těchto výstav se návštěvníci budou moci setkat s mykology, kteří jim rádi zodpoví případné dotazy. Navíc výstavě v Klenčí bude předcházet jedna z exkurzí zaměřená právě na sběr hub určených k vystavení.

Několik expedic povede v rámci Festivalu ptactva návštěvníky k Anenským či Jivjanským rybníkům, dále pak podél vodní nádrže Jesenice. Účastníci budou svědky ukázky odchytu a kroužkování ptáků. V těchto lokalitách se mohou zájemci setkat především s protahujícími ptáky vodními a mokřadními.

"Okolí Mariánských Lázní nabízí velké množství památných stromů, které často zaujmou především svými pozoruhodnými rozměry. I za nimi je možno se v rámci exkurze vypravit v doprovodu odborného průvodce, který je připraven přiblížit návštěvníkům stromy druhově a charakteristicky, a v nejednom případě přidat i něco málo historie," slibují pořadatelé.

"Nabídka říjnových exkurzí je velmi pestrá. Například obdivovatelé života bobrů se mohou vypravit k jejich hrázím u Výhledského potoka. Blíží se také jelení a daňčí říje, jedna z výprav se chystá do daňčí obory u Studánky, kde se zájemci seznámí blíže se životem tohoto zajímavého jelenovitého druhu. V říjnu budou i Setkání příznivců přírody Českého lesa a Setkání přátel přírody Karlovarska," láká Lucie Koryťáková Nováková ze Správy CHKO Český les.

Zmíněný kalendář akcí Pojďte s námi do přírody 2020 je k dispozici všem zájemcům o přírodu západočeského regionu. Na čtyřiceti barevných stranách zve na různé vycházky, výlety, přednášky, besedy, výstavy a další akce s přírodovědnou tematikou. Tištěná brožura je zdarma k dostání v regionálních informačních centrech. Nabízí jí také muzea a pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlovarském a Plzeňském kraji.