Dispozičně výborně promyšlená světecká jízdárna nemá nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy obdoby. „Naše jízdárna se svým životním příběhem, pády a vzestupy, to je sám o sobě příběh veliký,“ říká o architektonickém zázraku kastelán Pavel Voltr.

Postavena byla před více než 162 lety z popudu generála Windischgrätze, a nikoho by tehdy nenapadlo, že se postupem času dostane do tak žalostného stavu a bude dokonce odsouzena k zániku. To se naštěstí nakonec nestalo. Na její obnově se začalo pracovat již před 23 lety. Tehdy započala řemeslně a samozřejmě i finančně náročná rekonstrukce celé budovy. Ta konečně dospěla k závěru a roce 2024 se tak jízdárna představí ve zcela novém kabátě. „Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si celou budovu takzvaně od podlahy až ke stropu a připravený pro ně bude atraktivní prohlídkový okruh,“ těší se kastelán. Zároveň zde vzniknou nové expozice, a to bylinkářství Českého lesa, které představí byliny v česko-bavorském příhraničí, byliny v lidovém léčitelství, byliny v barokním lékárenství s odkazem na místní paulánskou lékárnu a využití bylin v moderních produktech regionálních firem. A návštěvníci se mohou těšit nově také například na expozice dobového oblečení, kovárna či železářství.

Rorátní zpívání i letos chystají Hudebníci od svatojakubského kůru v kostele sv. Jakuba v Kladrubech.
Kostelem svatého Jakuba v Kladrubech zaznějí rorátní zpěvy

Od roku 2021 postupně proběhly stavební práce ve vnitřních a venkovních prostorách. Nově jsou v jízdárně mimo jiné dva výtahy pro bezbariérový přístup do všech pater. Zrestaurovány byly malby v jednotlivých místnostech a dřevěné kazety v podhledu krovu v hlavním sále a položeny nové podlahy. „V jezdeckém sále budou k vidění dvě sochy koní v životní velikosti,“ odtajňuje v předstihu Pavel Voltr.

Projekt rekonstrukce je realizován majitelem jízdárny Městem Tachov spolu s Ministerstvem kultury.