Hádecký potok v Kozelském polesí na jižním Plzeňsku byl ještě donedávna známý tím, že se v něm velmi daří rakům kamenáčům. Jeden z našich původních druhů raků citlivý na čistotu vody v něm žil ve velmi početné kolonii.

Už to ale není pravda.

Raky doslova zdecimoval račí mor. Nákaza, proti níž se nedá dělat vůbec nic. Stejně jako když vloni mor udeřil v Peci pod Čerchovem na Domažlicku i tady nezbývá než sbírat uhynulé živočichy, zbavovat se jich a doufat.

Noční můrou ochránců totiž je, že se mor rozšíří do dalších toků. Tomu se dá zabránit, ale je třeba osvěta.

Pavel Vlach z Blovic má raky kamenáče a také raky říční na starost v rámci monitoringu a celoplošného mapování evropsky významných druhů. Potok nad soutokem s Kornatickým potokem navštívil 21. července. „V prostoru v délce cca 200 metrů jsme především v tůních našli mrtvé nebo umírající raky v různém stadiu rozkladu," popsal.

Co nedělat Račí mor je stoprocentně smrtelný a nakaženým rakům nelze pomoci. Dá se jen bránit tomu, aby se mor přenesl dál. Umírající raky z potoků v žádném případě nepřenášejte jinam, nedotýkejte se jich a do vody pokud možno ani nevstupujte, neboť mor se může přenést například
i na rybářských holinách.

Ještě ten den Vlach informoval ministerstvo životního prostředí, rybáře i krajský úřad. Druhý den odebral vzorky, třetí den se tři živí a tři mrtví raci dostali do laboratoře Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která den poté potvrdila, že v potoce mor je.

Na rozdíl od Domažlicka, kam nákazu zanesl rak signální, ty z jižního Plzeňska zahubil rak pruhovaný. Výsledek je ovšem stejný.

Co je teď důležité? Především vědět, že rakům z Hádeckého a Kornatického potoka není pomoci. Mor nelze léčit, a kdokoliv v potocích mrtvého raka najde, nemá se jej ani dotýkat, natož ho zachraňovat. Čistší voda jim nepomůže. „Pro zabránění šíření nákazy je zakázáno raky přenášet do jiných lokalit a vyvarovat se kontaminaci holinek, oděvů, podběráků a jiných součástí rybářské výbavy," vyzvala rybáře západočeská pobočka Českého rybářského svazu.

Vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Plíhal říká, že ostatní račí kolonie jsou teď pod bedlivějším dohledem než kdy jindy. „V Hádeckém potoce jsme přišli o jednu z nejpočetnějších, další podobná je v jihoplzeňské Bradavě," konstatuje.

Aby se o račím moru a o neodborném přenášení nakažených raků vědělo více, plánují ochránci kampaně například během zářijových Dnů vědy a techniky v Plzni i placenou facebookovou kampaň.