Jenže přišel rok 1945 a postupné vysídlení příhraničí. Provoz do Německa byl zastaven, koleje přes hraniční čáru byly vytrhány. Ještě do roku 1963 zajížděly vlaky z Chebu do Slapan.

Železniční cyklostezka

Zdroj: Youtube

Z původní trati zbylo ale velice málo. Například vechtrovna, drážní domek dnes slouží i jako občerstvení a malé nástupiště ve Slapanech. Před patnácti lety zde byla slavnostně otevřena první část cyklostezky, po které se dnes pohodlně dostanete právě z Chebu až na státní hranice a dál do Německa.

Trasa vede po původním železničním tělese a lemují jí historické kamenné kilometrovníky a také mechanická návěstidla. Supící lokomotivy nahradili cykloturisté.