Rozšíření se bude budovat v rámci několikaleté rozsáhlé rekonstrukce, o které jsme již dříve informovali. „Dojde na navýšení Rajského dvora. V této části se budou dělat také nové průchody. Knihovna Windischgrätzů se bude reinstalovat a objeví se zde také nové expozice, které přiblíží historii rodu, připomenou knížete Alfréda a další významné zástupce. Jednou z novinek bude také ukázka hospodářského využití kláštera. To byl především pivovar,“ s úsměvem popsal plány kastelán kláštera v Kladrubech Milan Zoubek. Jak dále dodal, další expozice by se měla zaměřit na novodobější historii, a to na dění za dob druhé světové války a poválečné období. Vzhledem k poloze kláštera bude i tato část velmi zajímavá.

Více již prozradil Milan Zoubek. „Vzhledem k tomu, že se nacházíme v Sudetech, kde docházelo k odsunu německého obyvatelstva, je tato část historie s klášterem také spjata. Budeme chtít tedy návštěvníkům ukázat, jak to tenkrát vypadalo.“

V novinkách nebude rozhodně opomenuta ani doba, kdy klášter sloužil ještě ke svým původním účelům. Klášterní část prohlídek do budoucna nabídne model stavby, či více z historie. Dojde také k obnovení mnišských cel, které se budou nacházet v ambitových chodbách. „Máme sepsaný inventář z dob, kdy se klášter rušil. V něm je sepsáno, co se v celách nacházelo. Tudíž uděláme tři mnišské cely, přímo personifikované na konkrétního mnicha i se jménem. Pak zde bude noviciát, který ukáže přípravu mnichů na vstup do řádu. Celý tento projekt je vlastně nazván Život v řádu, takže to bude hlavně o tom, jak vypadal denní režim, ale i o tom, jaké podmínky byly pro vstup do řádu. Krom noviciátu připravujeme i něco ve stylu barokní lékárny a další věci, kterými se mniši zabývali během volného času,“ dále řekl kastelán kladrubského kláštera.

Na tyto a další bezesporu lákavé novinky si budou muset návštěvníci ještě nějakou dobu počkat. Nové části prohlídkových okruhů a další rekonstrukce, které budou bohužel do dalších let znamenat i omezení běžného provozu, by měly být hotovy do roku 2021.

Celkově by vše mělo vyjít na částku pohybující se kolem 120 milionů.