To, že obchodní dům Tesco na Americké třídě k 15. říjnu 2017 končí, ještě neznamená, že se v něm nebude prodávat dál.

Jeho nový majitel, společnost Amádeus Real, totiž zatím rozhodně nehodlá budovu někdejšího plzeňského Prioru, později KMartu a teď Teska bourat. Naopak hledá někoho, kdo by ve skoro padesát let starém objektu (Prior tu otevíral v roce 1968), dál provozoval obchod. „Chtěli bychom zde udržet alespoň dočasně prodejnu potravin. Jednáme o tom s několika potravinářskými řetězci, které o tyto prostory mají zájem,“ řekl Deníku mediální zástupce společnosti Amádeus Real Karel Samec.

Tesco na Americké třídě v Plzni
Tesco na Americké třídě za tři měsíce končí. Budovu kupuje Amádeus Real

Tesco už dříve deklarovalo, že se o zaměstnance postará, takže neskončí na pracovním úřadě. „Je to tak. Dostali jsme buď nabídku přejít do velkého Teska na Rokycanskou, nebo dobrovolně končíme s odstupným, což je můj případ,“ uvedla jedna z tamních dlouholetých prodavaček.

Otevření pivovaru U Přeška.
Na zdraví! Přeštice otevřely pivovar

Jak dlouho může budova, která není v dobrém technickém stavu, ještě fungovat? „Aby mohla i v budoucnu plnit potřeby zákazníků, vyžadovala by výrazné investice,“ potvrdil mluvčí Teska Václav Koukolíček. A ty už nový majitel do stavby určitě posílat nebude, naopak budovu čeká v budoucnu demolice, stejně jako potkala nedaleký Dům kultury Inwest.

Jenže aktivity už nebude vyvíjet Amádeus Real, ale nástupnická společnost AMESIDE (Americká, Sirkova, Denisovo nábřeží). Pořád má stejného majitele Václava Klána a je součástí skupiny Amádeus Real, jen se novým jménem hodlá odstřihnout od neúspěšného projektu obchodního Corsa, který padl a Amádeus se teď s městem Plzní soudí za zmařený projekt a ušlý zisk o 1,8 miliardy korun. Poslední soudní verdikt přitom vyzněl příznivě pro Amádeus. Krajský soud totiž zrušil rozsudek okresního soudu, podle nějž město nemuselo společnosti za údajně zmařenou investici platit. Další soudní jednání budou pokračovat.

To, že s Corsem i jeho změněnou variantou je konec, potvrzuje technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). „Asi před měsícem stavební úřad zamítl žádost o územní rozhodnutí,“ uvedl Šindelář s tím, že jde o už o druhou žádost investora a upravený projekt, v němž se stáhl jen na své pozemky.
AMESIDE, nástupnická společnost po Amádeu, má sice pozemky po Inwestu a nyní i pod Teskem, jenže se musí řídit novým územním plánem i územní studií, kterou zpracoval Útvar koncepce a rozvoje. Zastupitelé města ji budou schvalovat v říjnu.

Regule se týkají celého bloku území včetně budovy krajské policie, lázní, polikliniky, území za bývalým Hamburkem i podchodu. Postavení obchodního monobloku je tu podle Šindeláře vyloučené. „Musí tam být minimálně dvě ulice široké 12 metrů, veřejná prostranství a zeleň,“ prohlásil Šindelář. Řekl, že AMESIDE musí začít v podstatě úplně od začátku.

Ilustrační foto
Plzeňanům se líbí centrum, ale bojí se u nádraží

Pavel Šindelář: Je tu velká příležitost pro lázně

Náměstek primátora Pavel ŠindelářZdroj: Deník

Společnost Amádeus Real, která chtěla postavit v Plzni obchodní Corso a teď se s městem soudí o 1,8 miliardy, v Plzni končí. Přichází jiná firma, AMESIDE, ale se stejným majitelem. Co to znamená?
Myslím, že je to spojeno s tím, že projekt OC Corso je definitivně u konce. Před měsícem stavební úřad zamítl žádost o územní rozhodnutí, a to v případě už druhé žádosti a projektu, kdy se investor stáhl pouze na své pozemky. A žádal znova o vydání územního rozhodnutí. Ale protože projekt je v rozporu se současným územním plánem, stavební úřad tu žádost zamítl. Takže teď přichází nástupnická společnost po Amádeu, která je ale úplně na začátku. Musí se řídit novým územním plánem platným od 1. října 2016, který podmiňuje zastavění území územní studií. Zpracoval ji Útvar koncepce a rozvoje na základě zadání stavebního úřadu, který stanovil podmínky. Dnes je projednávaná se všemi dotčenými orgány, jejichž stanoviska bychom měli mít do konce srpna.

Co studie povolí?
Především neobsahuje jen území po Domu kultury Inwest a Tesca, ale celého bloku včetně budovy krajské policie, lázní, polikliniky, území u bývalého Hamburku, podchodu mezi Sirkovou a Americkou ulicí a také rohu u vlakového nádraží a bloku Americká, kde je možno zastavět špičku pozemku směrem k nádraží. Máme dva plastické modely,  které ukazují, jak by mohlo území v budoucnu vypadat. Zdůrazňuji ale, že jde jen o možnosti, které ukazují, že pokud by takto byl zastavěn zmíněný prostor, naplňoval by podmínky územní studie.

Na jednom z modelů jsou patrné hned u chodníku s Americkou dva obchodní objekty spojené průchozím skleněným atriem. Trochu to přece jen připomíná zamítnuté Corso.
Ne, model nemá už nic společného s původním Corsem. Je to návrh nové plzeňské čtvrti. Ve studii je prostorová regulace, která je postavená na průchodnosti území. Musí tam být zajištěna pěší prostupnost od lávky přes Radbuzu směrem k podchodu u nádraží a pěší propustnost ulicí U Lázní do téhož směru.

Takže nová čtvrť, jak vy říkáte, musí mít minimálně dvě ulice s dvěma chodníky.
Ano, ale klidně i víc. Ulice musí být široké minimálně 12 metrů s tím, že v některých místech musí být rozšířená až na 16 metrů. Požadujeme tu také zakomponovat veřejná prostranství a zeleň. 

Kolik procent z území může zabrat obchod nebo bydlení?
Územní plán vyžaduje polyfunkční zástavbu. V územní studii je to definováno tak, že blok větší než 4,5 tisíce čtverečních metrů musí být polyfunkční. To znamená, že musí mít minimálně tři funkce, z nichž ta dominantní nesmí přesahovat 60% a ty další dvě nesmí mít méně než 15%. Současně podmínka územní studie je taková, že v celém území budou začleněny funkce jako byty, administrativa, obchod a služby.

Přece jen na jednom z modelů to prostě vypadá jako dvě velké obchodní plochy se skleněným průchodem.
Umožňujeme propojení dvou bloků prostorem, kde je řízená filtrace vzduchu. Nicméně takovýto blok by měl více než 4,5 tisíce metru a musel by zahrnovat minimálně tři funkce. Ani jedna z nich by nesměla přesáhnout 60%, takže ani obchodní plochy ne.

Aby to nedopadlo jako v Plaze, kde bylo podmínkou města, že tam musí být kulturní nebo sportovní část a dnes je z toho největší kasino v Plzni.
U Plazy to bylo jinak, tam byly podmínky 60% obchod a 40% zábava. Ale my teď řešíme jiný projekt, ne Plazu.

Územní studie zahrnuje, jak jste řekl, také území policejní budovy v Nádražní ulici, lázně, polikliniku, část u Hamburku a vlakového nádraží. Co pro tyto budovy bude znamenat stanovení  nových regulí?
Myslím že konkrétně pro lázně je to velká příležitost. V okamžiku, kdy tady vznikne nová část centra Plzně, nový kus města, lázně získají úplně jinou hodnotu a věřím tomu, že najdou svoje využití.