Dotaz čtenáře Jiřího H. z Plzně: 
Dobrý den, je každé rozhodnuti vydané v blokovém řízení způsobilé zapsat body?

Odpovídá mgr. Pavel Kraus z advokátní kanceláře Svejkovský, Kabelková a spol. (www.aksvejkovsky.cz):
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů do celkového počtu 12 bodů.
Záznam v registru řidičů provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě příslušného rozhodnutí. Takovým rozhodnutím může být i rozhodnutí vydané v blokovém řízení, resp. pokutový blok.
Svým podpisem pokutového bloku uděluje přestupce souhlas s tím, že přestupek i přestupce byl spolehlivě zjištěn, že přestupek může být vyřešen v blokovém řízení, a že se vzdává obšírnějšího dokazování všech znaků skutkové podstaty daného přestupku.
Rozhodnutí vydané v blokovém řízení však nemusí být vždy způsobilým podkladem pro záznam bodů, a to z několika důvodů. Prvním takovým důvodem je skutečnost, kdy stěžovatel prokáže, že neudělil souhlas s tím, že je přestupek a přestupce spolehlivě zjištěn, resp. že by si přál vyřešit přestupek v blokovém řízení. Druhým důvodem může být skutečnost, že pokutový blok nemá zákonem požadované náležitosti nebo skutková zjištění v něm uvedené neodpovídají skutečnosti.
Pokud pokutový blok obsahuje nesprávné skutkové zjištění, např. nesprávné skutečné místo spáchání přestupku, nemůže správní orgán tuto vadu zhojit pomocí institutu zřejmých nesprávností, a to z důvodu povahy pokutových bloků (viz – námi dosažený rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 17. 12. 2014 č. j. 2 As 200/2014-31).
Takový pokutový blok by neměl být způsobilým podkladem pro záznam bodů a příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností by neměl na jeho základě body zaznamenat, resp. měl by je, v případě, že je zaznamenal, opravit.

Rubrika vychází každé úterý. Máte-li dotaz i vy nebo potřebujete radu právníka, popište nám co nejpřesněji vaši situaci a zformulujte svůj dotaz a napište nám ho na adresu pravnikradi@denik.cz.