Dotaz čtenářky Jindry z Plzně: 
Dobrý den, využívám nabídky a mám prosbu,můžete mi odpovědět,zda je při odchodu do důchodu nárok na nějaké odstupné.Ze zaměstnání,kde jsem dělala,jsem byla nucena po dlouhodobé pracovní neschopnosti(trvala přes rok a do dneška se s následky nemoci potýkám) jít do předčasného starobního důchodu (o rok a půl) a informace jsem měla protichůdné,na sociálce mi řekli,že mám nárok a účetní zaměstnavatelky zase tvrdí že ne, proto Vám předem děkuji za odpověď.

Odpovídá JUDr. Tatiana Jirásková z advokátní kanceláře Svejkovský, Kabelková a spol. (www.aksvejkovsky.cz):
Obecně platí, že odchod do důchodu není důvodem pro výplatu odstupného. Odstupné ve výši jedno až trojnásobku průměrného výdělku v závislosti podle počtu odpracovaných let u zaměstnavatele zaměstnanci náleží v případě, že s ním byl pracovní poměr rozvázán z tzv. organizačních důvodů. Organizačními důvody jsou zrušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části a dále jiné organizační změny, např. zrušení konkrétního pracovního místa, které způsobí nadbytečnost zaměstnance. Speciálním důvodem pro výplatu odstupného až ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku je rozvázání pracovního poměru z důvodu podle § 52 písm. d) zákoníku práce. Takovým důvodem je skutečnost, že zaměstnanec podle lékařského posudku nesmí konat dosavadní práci z důvodu pracovního úrazu nebo z důvodu onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí. Případně také z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozici stanovenou příslušnou krajskou hygienickou stanicí.
Důležité pro posouzení vašeho nároku na odstupné je tedy skutečnost, zda jste dosavadní práci nemohla vykonávat z důvodu pracovního úrazu nebo z důvodu ohrožení nemocí z povolání. Tato nemožnost se pro účely pracovněprávních nároků prokazuje lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovně lékařských služeb. Lékařský posudek vám nemůže vydat kterýkoliv poskytovatel pracovně lékařských služeb, ale pouze poskytovatel, se kterým má zaměstnavatele uzavřenou smlouvu na poskytování těchto služeb.

Rubrika vychází každé úterý. Máte-li i dotaz i vy nebo potřebujete radu právníka, popište nám co nejpřesněji vaši situaci a formulujte svůj dotaz a napište nám ho na adresu pravnikradi@denik.cz