Jejím cílem bylo snížení nepříznivého vývoje dopravní nehodovosti a zlepšení dopravní kázně na komunikacích.

Do akce byli zapojeni policisté z vedení územního odboru, vedoucí obvodních oddělení i jejich zástupci včetně policistů z obvodních oddělení a vedoucí i policisté z dopravního inspektorátu, kteří kontrolovali řidiče vozidel na různých místech našeho okresu.

Policisté prováděli kontroly, které byly zaměřeny na to, zda řidič před jízdou neužil alkoholické nápoje, na technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů, pátrání po hledaných osobách, odcizených věcech a motorových vozidlech. „Během akce policisté zkontrolovali 292 osádek vozidel. Dále na několika místech policisté měřili rychlost jízdy vozidel v obcích i mimo obec, kdy 11 řidičů při řízení vozidel nedodrželo stanovenou rychlost jízdy. Nejvyšší naměřená rychlost 122 km/h byla zaznamenána u projíždějícího vozidla mimo obec. Dále byl zjištěn jeden řidič, který jel pod vlivem omamných a psychotropních látek,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Z rukou vedoucích oddělení řidiči převzali leták se zaměřením na snížení dopravní nehodovosti a informací, že při dopravních nehodách na území Plzeňského kraje v období od ledna do července 2016 zemřelo 21 osob a za stejné období letošního roku 34. Zároveň byli účastníci provozu upozorněni na tragické následky dopravních nehod a nedodržování pravidel.

V podobných akcích bude policie i pokračovat.