Sociální pracovníci v intervenčním centru fungujícím pod plzeňskou diecézní charitou ročně řeší až 100 případů domácího násilí. Podle vedoucí zařízení Lady Vlčkové počet obětí, mezi nimiž jsou ženy i senioři, v posledních letech přibývá.

Paní Lenka skončila několikrát kvůli útokům od svého manžela v péči lékařů. V dlouhodobém ohrožení byla ona i její sedmiletá dcera. O pomoc požádala policii, jež několikrát vykázala jejího muže z bytu. Podporu jí poskytlo též intervenční centrum. Nakonec se podařilo paní Lenku z bludného kruhu dostat.

Popsaný příběh je typickým příkladem lidí, kteří kontaktují sociální pracovníky charitního zařízení. Ne všechny případy však končí šťastně.

„Nejčastěji se na nás obracejí ženy ve věku 20-40 let. Problém je, že se bojí osamostatnit. Jsou závislé na partnerovi. Nemají dostatek financí, protože jsou například na mateřské dovolené. Obvykle ani nemohou udržovat kontakty s ostatními, nacházejí se v sociální izolaci,“ vyjmenovala Vlčková některé situace typické pro domácí násilí.

Zatímco před pěti lety řešili odborníci asi 70 případů ročně, loni už počet stoupl na 100. „Setkáváme se rovněž s domácím násilím u seniorů. Týrají je dospělé děti, zpravidla synové. Jedná se o finanční vykořisťování nebo psychické násilí,“ uvedla vedoucí služby. Doplnila, že agresoři jsou lidé dlouhodobě nezaměstnaní, závislí na alkoholu či jiných návykových látkách.

Pětičlenný tým složený z psycholožky a sociálních pracovnic funguje zároveň ještě v dalším diecézním zařízení – Terénní krizové službě. Tady je pomoc daleko širší. Specialisté vycvičení v krizové intervenci se zabývají partnerskými a rodinnými problémy, ale také situacemi, kdy lidé ztratí někoho blízkého, jako například při dopravní nehodě. „Máme zhruba dvacet výjezdů ročně. Ke kolizím nás volají záchranáři. Pozůstalým poskytujeme psychickou podporu i praktickou pomoc jako třeba zajištění pohřbu,“ nastínila Vlčková.

Ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr konstatoval, že důležitou součástí Terénní krizové služby jsou dobrovolníci, jichž v minulosti bylo asi 20. Teď se budou snažit tým obnovit. Oslovit plánují především studenty. Lodr také v současnosti jedná s Horšovským Týnem a Staňkovem, kde chce zřídit komunitní centra. Do nich budou dojíždět odborníci z Plzně.