Okresní soud Plzeň-město odmítá, že by pochybil v kauze omezení svéprávnosti podnikatele a lobbisty Michala Redla, vazebně stíhaného v aktuálně největší korupční kauze současnosti. Místopředseda soudu pro věci civilní Jan Špalek Deníku řekl, že ve věci během uplynulých patnácti let rozhodovaly tři různé soudkyně a bylo vypracováno pět znaleckých posudků, každý měl jiného autora. Zdůraznil také, že omezení svéprávnosti automaticky neznamená, že dotyčný není trestně odpovědný. Může být odsouzen a skončit i za mřížemi.

Redl má být v korupční kauze, při níž měly být ovlivňovány veřejné zakázky a chod veřejných firem a která hýbe českou politickou scénou, jednou z hlavních postav. Emoce vzbudila informace, že mu plzeňský městský soud opakovaně omezil svéprávnost. To mu mělo v minulosti pomoci vyhnout se trestnímu stíhání a zazněly obavy, že by se něco podobného mohlo stát i nyní. Na zprávu zareagoval např. ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Po poradě s pracovníky ministerstva jsem vydal pokyn k okamžitému zahájení dohledu nad postupem Okresního soudu Plzeň-město ve věci rozhodnutí o omezení svéprávnosti pana Michala Redla. Současně ministerstvo prověří i postup znalců v oboru psychiatrie ve stejném případu," informoval minulý týden Blažek. Konat chtějí i Krajský soud či Krajské státní zastupitelství v Plzni.

Název Škoda a okřídlený šíp zmizí z Plzně.
Z Plzně zmizí značka Škoda i okřídlený šíp

Vedení plzeňského soudu se kritice brání. „Naprosto vylučuji, že by došlo k nějaké nepravosti, jak bylo naznačeno v některých médiích. To jednoznačně odmítám,“ řekl Deníku místopředseda Špalek. Dodal, že šlo o naprosto standardní řízení, které proběhlo, jak mělo.

Vysvětlil také, že byť nyní podnikatel žije na Zlínsku, věcí se musel zabývat plzeňský soud. „Podmínky zahájení řízení se zkoumají vždy na jeho počátku. Řízení bylo zahájeno 2. 10. 2007, kdy doputoval na náš soud návrh. V té době byly splněny podmínky pro to, aby rozhodoval Okresní soud Plzeň-město, a to pro trvalé i faktické bydliště posuzovaného,“ řekl Špalek s tím, že v průběhu doby soud několikrát zkoumal podmínky místní příslušnosti, a dokonce se v roce 2018 pokusil přenést ji Okresnímu soudu ve Zlíně, ovšem neúspěšně. „K odvolání jednoho z účastníků Krajský soud Plzni toto rozhodnutí zrušil a zdejší soud, vázán tímto právním názorem nadřízeného soudu, tedy místní příslušnost na jiný soud nepřenesl. Proto nadále trvala,“ vysvětlil.

Metalový Basinfirefest ve Spáleném Poříčí, 23. 6. 2022
FOTOGALERIE: Spálené Poříčí patří metalu, po pěti letech se koná Basinfirefest

Dodal, že o omezení svéprávnosti rozhodoval plzeňský soud celkem čtyřikrát (soudkyně Chaloupková v roce 2008, soudkyně Burianová v roce 2018 a soudkyně Tlustá v letech 2014 a 2022). „Nutno říci, že soudkyně Chaloupková nechala v roce 2008 vypracovat revizní znalecký posudek, který vypracovával Zdravotní ústav. Celkem bylo ve věci provedeno pět znaleckých posudků. Každý z nich dělal někdo jiný, to je také velmi důležité,“ zdůraznil Špalek.

S anonymizovanou verzí rozsudku z letošního května, který není v právní moci, se měla redakce Deníku možnost seznámit. Stojí v něm mimo jiné, že Redlova duševní choroba je trvalého rázu. Nelze jej vyléčit, pouze korigovat projevy onemocnění. Podle psychiatričky má posuzovaný sklony činit neuvážená jednání, která by jej mohla poškodit. Může se u něj projevit i agresivita, která může být namířena proti němu samotnému. Soud v rozsudku omezil Redlovi svéprávnost na dalších pět let a povolil mu disponovat měsíčně s částkou maximálně 100 000 korun.

Obláček – nástavba nad hematologicko-onkologickým oddělením vzniká dle návrhu architektky Evy Jiřičné ve FN v Plzni na Lochotíně. Aktuálně je ze ¾ dokončena ocelová konstrukce nástavby. První pacienti by Obláček měli využívat na jaře 2024.
Nad Plzní vzniká Obláček snů. Poslouží pacientům i dárcům kostní dřeně

To, že má někdo omezenou svéprávnost, podle Špalka ale automaticky neznamená, že je beztrestný. „Omezením svéprávnosti chráníme posuzovaného před jeho onemocněním, problémem, protože on v důsledku svého handicapu může činit nějaké právní jednání, které nemusí být platné. Chráníme ho před jím samým. U trestní odpovědnosti je situace opačná, tam chráníme společnost,“ řekl Špalek s tím, že jde o dvě naprosto odlišné věci. „Osoba, která je omezená ve svéprávnosti, může být trestně odpovědná. Ono je to i zcela běžné. Řada lidí, kteří mají omezenou svéprávnost, je trestně odpovědná, jsou odsouzeni a dokonce jsou i ve výkonu trestu,“ uzavřel.