Divadlo je kvůli vládním opatřením už podruhé v tomto roce uzavřené a ocitlo se v situaci, kdy ne vlastní vinou nemůže dostát svým závazkům vůči divákům v podobě celé řady neodehraných představení. Navíc nejen v kulturním odvětví panuje nejistota, jak vše bude dál. „Pro nás je zcela zásadní neztratit důvěru a opětovně nezklamat naše diváky a abonenty,“ říká ředitel divadla Martin Otava.

„Bohužel nikdo z nás netuší, co bude. Proto jsme přistoupili k rozhodnutí pozastavit prodej předplatného na další rok. Samozřejmě o systém předplatného nechceme přijít a rozhodně ho nerušíme, plánujeme ho obnovit, až budeme pociťovat větší jistotu. Můžu vás ujistit, že abonenti Divadla Josefa Kajetána Tyla o své výhody, ani o peníze za neodehraná abonentní představení, rozhodně nepřijdou. Již nyní připravujeme benefity, které budou moci během roku 2021 uplatnit při nákupu vstupenek na naše představení,“ pokračuje.

Pro následující měsíce Divadlo J. K. Tyla připravuje program s kratší dobou předprodeje vstupenek. „V našem divadle se program běžně plánuje až dva roky předem, dramaturgie jednotlivých souborů na tři až pět let. Nyní je nutné, alespoň na čas, toto opustit a vytvořit nový systém, který nám poskytne větší míru flexibility. Nutná opatření chápeme, ale chceme mít provoz divadla i v této době ve svých rukou a nebýt opakovaně vydáni na milost opatřením v souvislosti s pandemií covid-19,“ vysvětluje náměstkyně ředitele Kateřina Königová. „

Všichni abonenti, pokud zanechali kontakt, budou o pozastavení předplatného informováni individuálně přímo z oddělení předplatného. „Rád bych všechny abonenty požádal, aby sledovali naše webové stránky, a pokud mají tu možnost, aby nám doplnili své e-mailové adresy. Rozesílání dalších dopisů je pro nás v této situaci ekonomicky obtížné,“ vyzývá abonenty divadla Martin Otava.