Okolí sokolovny i mostu za ní, ale také sídla někdejšího okresního úřadu jsou opět rozkopaná. Tentokrát kvůli rekonstrukci plynovodu. Ovšem – se stromy se přitom nezachází zrovna šetrně. Dostali jsme i četná upozornění od čtenářů, že sakury jsou přímo ohrožené. Přišly
o část kořenového systému, konkrétně u té jedné v ulici Bojovníků za svobodu je to skoro polovina.
Stromy jsou sice letité, ale každopádně představují výkonné zelené plíce přímo
v centru. Za to, jakou službu pro nás všechny tím zajišťují a jak odolávají smršti zplodin 
z výfukových plynů, by si přinejmenším zasloužily velikou péči. Navíc jsou v době květu magnetem pro stovky obdivovatelů. Panuje tedy obava, zda kvůli vyřešení plynofikace Rokycany nepřijdou o své pověstné stromy. Dají se zachránit, či jak se situace vlastně má?
V odboru rozvoje města jsme se dozvěděli, že pracovníci firmy zabývající se rekonstrukcí plynovodu nedodrželi podmínky na ochranu dřevin na staveništi, jež požadovalo město (uvedené jsou přímo ve vyjádření ke stavbě). „Výkop v kořenovém prostoru provedli strojně, bagrem, nikoliv ručně, jak bylo požadované dle příslušné normy. Došlo tak k přerušení kotevních kořenů blízko kmene. Tento negativní zásah do kořenového prostoru snížil statickou stabilitu stromu a zřejmě zvýšil riziko jeho vývratu," uvedla za město Lucie Stehlíková. Dodala, že firma tak bude muset z důvodu zajištění provozní bezpečnosti sakuru porazit na své náklady.
Podle slov pracovníků města je rekonstrukce plynovodu v ulici Svazu bojovníků za svobodu a Jiráskově v podstatě vyvolaná připravovanou akcí Rokycan – rekonstrukcí komunikací v obou těchto lokalitách. S jejím zahájením se počítá pravděpodobně v roce 2017. (Odvíjí se to od termínů zajištění všech potřebných povolení ke stavbě).
„V rámci zmíněné akce by měly být zbývající sakury vykácené, na jejich odstranění je vydané povolení. Každé jaro jsou sice v době kvetení nádherné, po odkvětu je však patrné, že jejich zdravotní stav a vitalita jsou zhoršené. Prosychají v korunách, na jejich kmenech a kosterních větvích je patrné infikování dřevokaznými houbami," vysvětluje Stehlíková.
Sdělila však také, že rekonstrukce komunikace by měla umožnit vytvoření prostoru pro jejich náhradu. Uvažuje se o výsadbě nového stromořadí v celé délce. „Nepředpokládáme ale, že bude vysazený stejný druh, protože klasická sakura, kultivar Kanzan, je strom s širokou trychtýřovitou korunou naroubovanou na kmínku. V budoucnu by opět docházelo k lámání přesahujících větví projíždějícími vozidly, stejně jako je tomu u stávajících sakur. Proto je nutné pro novou výsadbu zvolit stromy s užší korunou," upozornila. Nové stromořadí obdobných sakur je už vysazené u cyklostezky poblíž mostu na Pražské.
Otázkou je, nakolik ochranná pásma vedení novou výsadbu ve stísněných poměrech umožní. K Jeřabinové ulici jsme před časem získali vyjádření, že to v jejím případě bude problém.