Jaký má dopad koronavirová pandemie na taneční kroužky?

Nepochybně velký. Děti nemají pravidelný pohybový režim a nemohou se stýkat se svými přáteli. Také si myslím, že umění povznáší duši. A když je ho kolem nedostatek, je to znát. Ale nejde jen o tyto základní dopady. V Marty Dance máme více než rok a půl připraveno několik choreografií, které nikdy nikdo ještě neviděl, desítky nepoužitých kostýmů visí na ramínku. I přes všechna negativa ale vnímám, že situace ve světě je vážná, a s pozastavením těchto aktivit souhlasím.

Obáváte se, že budete muset začínat v podstatě od začátku?

Toto má každý tanečník jinak. Někdo si pamatuje deset let starou choreografii, někdo se musí učit znovu. Většina našich svěřenců má dobrou pohybovou paměť. Základ stačí osvěžit, ale důležité detaily, například v synchronizaci, na které lektorky často kladou důraz, se pak musí znovu připomínat a fixovat. Pauza bude také citelná v oblasti fyzické kondice, rozsahů a taneční techniky.

Fungovali jste také distančně?

Všechny naše lektorky mají ještě studijní povinnosti, které byly a jsou v online formě tak časově náročné, že nezbyl čas ani energie se distančně setkávat s našimi členy. Od letošního jara jsme se však do online lekcí pustili. Obsahem tréninků, které chceme vést až do konce školního roku, jsou spíše jednodušší variace, které si pro radost mohou zatančit všechny naše tři věkové týmy. V pokoji na koberci jsou přeci jen menší možnosti než na sále. Upřímně obdivuji a fandím všem skupinám, které vedou distanční lekce již celý rok.

Máte už nějaké ohlasy, že by chtěli někteří členové skončit?

Z organizačních důvodů jsme nedávno prováděli malý průzkum, jaký bude pro příští sezónu zájem v Marty Dance pokračovat. Většina členů chce tančit dál. Ale reálný stav uvidíme, až se skutečně sejdeme na sále. Toto je ale věc, která se děje i mimo pandemii, a vedoucí s ní musí být smířený a musí umět na takové změny pružně reagovat.

Čeho se nejvíce obáváte, až se opět vrátíte k tancování?

Delší dobu bude trvat, než se budeme moci na sál vrátit všichni a beze strachu. Přemýšlím také nad tím, v jak daleké budoucnosti je termín, kdy budeme moci veřejnosti zatančit naše nepremiérované skladby. Ve skupině řešíme i věci s pandemií nesouvisející, jako je např. nedostatek lektorů.

Co vám nyní nejvíce chybí a na co se nejvíce těšíte?

Přátelé a tanec chybí. Ale osobně jsem si za tanec našla náhradu v různých na internetu dostupných cvičení a dlouhých procházkách v lese. Velmi se těším na naši tradiční akci Dance Fiesta, kde představujeme veškerý sezónní repertoár. Tuto akci jsme měli z devadesáti procent připravenou již na loňský červen, proběhlo mnoho nácviků s moderátory, měli jsme pozvané zajímavé hudební hosty z blízkého okolí i ze zahraničí. A nový reálný termín je zatím v nedohlednu.

Obáváte se, že se budete muset testovat, abyste se mohli scházet?

Plošně jsme toto téma ve skupině zatím neprobírali, ale minimálně s našimi lektorkami se shodujeme, že případná nutnost testování by neměla být překážkou. Pokud by nám to umožnilo scházet se a trénovat, věřím, že by většina členů testování podstoupila.