„Na začátku v roce 1993 jsme byli tři, můj bratr Igor Křížek, kamarád Fanda Batěk a já. Měli jsme v klubovně Pionýra Starý Plzenec oddíl železničních modelářů, také jsme byli členy Klubu železničních modelářů v Plzni a podíleli jsme se na opravě parní lokomotivy 475.111 IMC Plzeň,“ vzpomíná předseda spolku Vítězslav Křížek.

Impulsem byl článek z roku 1993 o historii Lesní železnice v Břeclavi, doplněný fotografií malé úzkorozchodné lokomotivy. Přiložili proto ruku k dílu. „Myšlenka mít vlastní lokomotivu pro nás byla velká motivace. Naše úsilí bylo dovršeno 8. dubna 1994, kdy jsme dovezli první lokomotivu do Starého Plzence,“ říká Křížek. V současnosti má Plzenecká železnice dvanáct členů a ve svých sbírkách deset úzkorozchodných lokomotiv a sedmdesát vagónů různých typů. I v roce 2019 pořádá spolek řadu akcí, jako jsou dětské tábory či jiné akce nejen pro děti.

Cílem Plzenecké železnice je záchrana úzkorozchodných vozidel zejména o rozchodu 600 mm, která dnes prakticky vymizela, a obnova do původního stavu s možností ukázky vozidel na předváděcí trati.