„Kromě obrázků a nahrávek přivezl i živá zvířata, která se spolku podařilo zachránit,“ uvedla ředitelka školy Alena Malá. Karel Makoň jezdí do tohoto předškolního zařízení už tři roky a děti se na něj vždycky těší. „On to s nimi velice dobře umí. Nejenže si s nimi o zvířátkách povídá, ale pouští jim například zvuky z přírody, vypráví, jak si ptáci stavějí hnízda, má dokonce připravenou i tématickou pohybovou výchovu, s dětmi si i zazpívá. Umí je zaujmout,“ pochválila ředitelka. Název pořadu, s nímž tentokrát do školky přijel, byl Příroda se probouzí. „I když dělám s dětmi řadu let, neustále mě překvapují. Tentokrát svými znalostmi. To, co věděly například o ještěrkách a plazech, bylo neuvěřitelné,“ řekla Malá.