Dokázali to loni v rámci dohody o spolupráci kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN během projektu intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu. Jde o firmu, která od svého založení v roce 2005 zrecyklovala na 140 tisíc tun elektroodpadu. „Spolupráce se datuje od roku 2010 a obcím v kraji i školám nabízíme zapojení hned do několika projektů," říká Taťána Pokorná z Elektrowinu. Loni se odevzdalo v kraji téměř 1298 tun vysloužilých elektrospotřebičů, čímž se ušetřilo až 15 MWh elektřiny! Znamená to, že každý z obyvatel odevzdal 2,36 kg elektroodpadu, přičemž nejčastěji stará chladící zařízení.

„Dlužno podotknout, že vzájemná spolupráce dlouhodobě přináší pozitivní výsledky. Lidé se naučili, že vysloužilé elektrospotřebiče se nevyhazují na černé skládky," připomněl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Václav Štekl. Podle jeho slov kraj spolupracuje s dalšími třemi systémy zabývajícími se sběrem a tříděním – jsou to ASEKOL (zaměření na spotřební elektrotechniku), EKOBAT (zpětný odběr baterií) a EKOLAMP (vysloužilá svítidla).

„Na zvýšení povědomí lidí o nutnosti recyklace starého elektrozařízení v PK určitě významně pomohlo umístění tzv. Wintejnerů, velkoobjemových kontejnerů, které jsme umístili do 15 sběrných dvorů. Do něj mohli občané odkládat chladničky, pračky, sekačky, vrtačky a podobně. Další akcí byla i návštěva Putujícího kontejneru, který loni dvakrát zavítal na okres Plzeň-jih do obcí, kde nejsou sběrné dvory a vysbíral tu více než 49 tun elektrospotřebičů," informovala dál Pokorná. Podle jejích slov se podařilo motivovat k ekologické recyklaci také děti ze základních škol prostřednictvím projektu Recyklační hlídka. „Ta navazuje na ekologický projekt Ukliďme svět, do něhož bylo loni v Plzeňském kraji zapojeno 35 škol a během školního roku 2011/2012 se žákům podařilo nasbírat 16,5 tun vysloužilých elektrozařízení," dodala.

Bohužel některé školy se daly slyšet, že v tomto ročníku od účasti v projektu Ukliďme svět zřejmě upustí. „Podle nových propozic už to pro nás není tak výhodné. Dříve jsme totiž za každý spotřebič dostávali určitou finanční částku rovnou, za ni jsme mohli dětem leccos pořídit. Podle pravidel se nyní sběr hodnotí body, a tak je pro menší školy obtížnější dosáhnout na přední příčky soutěže. Navíc vítězům náleží věcné ceny, které se školám obtížně vykazují," uvedla Marcela Šmrhová, ředitelka ZŠ. Komenského v Horažďovicích, která v minulých ročnících obsadila druhé a třetí místo.